Tidenes thriller

Artikkelen er over 7 år gammel

Det går mot tidenes mest spennende kommunevalg i Gamvik. Mange tiår med Ap-dominans kan være over.

DEL

(Finnmarken) For fire år siden fikk Ap soleklart flertall. Denne gang er utfordrerne både flere og sterkere for et splittet Gamvik Ap. Det var ingen enkel sak å plukke ut den heteste opponenten til Aps førstekandidat Torfinn Vassvik (39), men vi landet på Inga Manndal (56) fra SV. De hardeste utfordrerne er Tverrpolitisk liste med Ap-utbryter Elna Nilsen på topp, samt Høyre med Nina Eilertsen. Og i bakgrunnen lurer Frp som en joker. De kan ende på vippen når kommunestyret 27. oktober skal konstituere seg. Alle har de molobygging i Mehamn som sin kanskje viktigste sak. Men skal prosjektet slippe å vente på prioritet i mange år, må de inngå et spleiselag med staten. Det betyr 10-15 millioner å betale for en fra før blakk kommune.

Gamvikværingen Torfinn Vassvik «kuppet» 1. plassen på Ap-lista. Det store spørsmålet er hvordan dette slår ut for et fra før skadeskutt Ap. Siste periode har Vassvik vært vara til kommunestyret, men har møtt mange ganger. Utfordrer Inga Manndal har lang fartstid både i kommune- og fylkespolitikken. Etter åtte års fravær gjør hun comeback i kommunepolitikken.

– Hva er hovedforskjellen mellom dere to?
Inga:
Jeg har lenger fartstid, og erfaring både fra kommune- og fylkespolitikken. Gjennom årene har jeg fått både kunnskaper og stor kontaktflate. Tunge verv, ikke minst som styremedlem i Finnmarkseiendommen, har også bidratt i så måte. Jeg mener også at jeg har større innsikt i næringslivet gjennom jobben min som regnskapsfører.
Torfinn: Jeg ønsker ikke å veie personlige egenskaper opp mot hverandre. Det heter at nye koster koster ofte bedre. Jeg mener det er greit med yngre krefter. Og jeg har tross alt ti års fartstid i lokalpolitikken. Ellers ligger forskjellene i politisk tilknytning. Gamvik Ap er del av Det norske Arbeiderpartiet, det største partiet i landet og i regjeringen.

– Hvorfor trenger Gamvik et skifte?
Inga:
Ap har styrt alt for lenge. De lider av stor materialtretthet. Da jeg sluttet for åtte år siden, var mitt råd at kommunen skyndet seg langsomt. Det har ikke Ap fulgt i det hele tatt. De har ikke forankret sakene politisk, verken i eget parti eller blant folk flest. Bare kjørt rett gjennom i kraft av sitt flertall. Det har ført til omkamper. Og at man ikke har nådd fram overfor fylkeskomunne og stat. Jo større enighet lokalt, større sjanse har man til å få ja sentralt.

– Har ikke Gamvik godt av et skifte?
Torfinn:
Ap vant valget, men hendelsene i denne perioden har gjort at vi er vanskelig situasjon. Det er viktig å huske at lokalpolitikere alltid ønsker å bygge kommunen. Derfor har vi så stor gjeld. I store trekk har det gått veldig bra. Det er feilslått fiskeripolitikk som er årsaken til det økonomiske uføret, ikke feilslått lokalpolitikk. Derfor har vi mistet mange innbyggere, og mange millioner fra staten i rammetilskudd. I denne situasjonen trenger vi de sosialdemokratiske verdier vi står for

– Hvor mye betyr personvalget?
Inga:
Jeg tror det er viktigere denne gangen enn tidligere. Folk sier de stemmer ut fra personene på lista, ikke hva partiet heter. Håper at de lar seg friste av våre kandidater. Strengt tatt burde både Torfinn og jeg vært mentalt undersøkt siden vi stiller til valg i en bankerott kommune.
Torfinn: Jeg tror folk ser på summen av parti og person. Personlig hadde jeg ventet å få motbør siden jeg er gamvikværing, men det har det vært lite av. Det er selvsagt viktig å ha de rette kandidatene. Jeg mener Gamvik Ap stiller til valg med team av flinke og engasjerte kandidater, som skal jobbe sammen, også med andre partier, for et bedre samfunn. Jeg håper velgerne ser verdien i at vi er del av en stor politisk organisasjon.

– Hva er ditt viktigste konkrete valgløfte?
Inga:
Få økonomien på fote igjen uten å skjære ned på velferdsgodene. Bremsene på for nye låneopptak. Vi skal ut av Robek. Da må vi se nøyere på ikke lovpålagte tjenester.
Torfinn: Gode offentlige velferdstjenester. Og vi skal slåss for at rikdommene i havet igjen skal skape vekst og velstand på land. Det er det viktigste vi kan gjøre for en god kommuneøkonomi.

– Hva beklager du mest at ditt parti ikke har fått gjennomført i perioden som har gått?
Inga:
At vi ikke har holdt kommunen unna Robek. Dermed er handlefriheten borte.
Torfinn: At vi ikke er kommet lenger med havneprosjektet i Mehamn. Det er prosjektert, men mangler støtte til å komme høyt opp på prioriteringslista.

– Hva vil du gjøre for å styrke lokaldemokratiet i Gamvik?
Inga:
Gjeninnføre hovedutvalgene og underutvalgene. Vi har bygd ned lokaldemokratiet ved å la formannskapet bestemme det meste. Og jeg ønsker høring i større saker. Dessuten skal jeg ut og snakke med folk alle steder for å finne ut hvor skolen trykker.
Torfinn: Gamvik Ap har vedtatt å gjeninnføre hovedutvalgene. De ble kuttet fordi vi slet med dårlig oppslutning. Derfor vedtatt ett år med Lebesby-modellen, altså kun lovpålagte utvalg. Vi ser at det ikke har fungert. Det har vært en demokratisk farlig vei å gå.

Hvilket parti i Gamvik ville du stemt på dersom du ble tvunget til å stemme på et annet enn ditt eget?
Inga
: Ap
Torfinn: Jeg velger Brattelis ord om aldri å svare på hypotetiske spørsmål, siden det er nok av vanskelige saker og forhold å forholde seg til. Men tvinges jeg, blir svaret SV.

Ja eller nei?

Kutt i tjenestetilbudene for å komme ut av Robek-registeret?
Inga:
Ja
Torfinn: Ja

Spleiselag med staten for å bygge den såkalte molo A i Mehamn (se hovedsak)?
Inga:
Nei
Torfinn: Nei

Nedleggelse av noen sykehjemsplasser til fordel for omsorgsboliger?
Inga:
Ja
Torfinn: Ja

Gradvis økning av eiendomsskatten for private?
Inga:
Nei
Torfinn: Nei

Skal Gamvik ungdomsskole bestå selv om det bare er to elever?
Inga:
Ja
Torfinn: Ja

Barnehage på Skjånes?
Inga:
Ja
Torfinn: Ja

Normal åpningstid på rådhuset? (I dag er det åpent bare fire timer, også sentralbord)
Inga:
Ja
Torfinn: Ja

Valgteknisk samarbeid med Frp for å bli ordfører?
Inga:
Nei
Torfinn: Nei

PS: Duellantene syntes noen av disse spørsmålene var i tøffeste laget for å svare kun ja eller nei.

Artikkeltags