(Finnmarken)

Arbeiderpartiet gikk på en smell med valglista foran 2007-valget. Før kommunestyret skulle konstitueres, hoppet noen av kandidatene av, og dermed ble det blått styre i fiskeværet, med Frank Bakke Jensen (H) som ordfører. Han fikk avløsning av Gunn Marit Nilsen (46) da stortingsvalget sikret FBJ ny post i hovedstaden. Geir Knutsen (51) har regjert rådhuset tidligere. Han mener det er på høy tid med et regimeskifte, med han selv som den med tilgang til det gjeve ordførerkjedet.

– Hva er hovedforskjellen mellom dere to?
Geir: – Jeg tror jeg er grundigere enn Gunn Marit, er bedre forberedt og setter meg mer inn i de sakene som skal behandles. Med meg som ordfører vil Båtsfjord bli en mer åpen kommune.
Gunn Marit: – Jeg er nok mer opptatt av Hvermansen. For meg er det viktig å vise interesse for også de små sakene. Jeg er lydhør for folks innspill, og liker å være effektiv og få ting gjort.

– Hvorfor trenger Båtsfjord et skifte?
Geir: – Vi går til valg på det å sikre en økonomisk forsvarlig politikk. Det har vært mangelvare de siste fire årene, og det er avgjørende for utviklingen og velferden i kommunen. Vi mener det er på høy tid å prioritere de oppgavene som er lovpålagt, og så får andre ting komme i neste runde.

– Har ikke Båtsfjord godt av et skifte?
Gunn Marit: – Nei, vi er inne i en god driv. Det er mye spennende på gang, som vindmøllepark, hautørkeri og flytting av hurtigrutekaia. Dette er prosjekter som Båtsfjord vil ha godt av å få lov til å se realisert.

– Hvor mye betyr personvalget?
Geir: – Jeg håper selvsagt at politikken betyr mest, men ser jo helt klart at i et samfunn som Båtsfjord så er det folk og folkene i partiet som innbyggerne stemmer på.
Gunn Marit: – I småsamfunn kjenner jo alle alle, så det er vel ikke til å unngå at personene er viktige. Men det gleder meg at folk sier at «dere» har fått til mye, og at de ikke sier «du» har fått til mye.

– Hva er ditt viktigste konkrete valgløfte?
Geir:
– Å sikre eksisterende arbeidsplasser og å legge til rette for nye. Dette er det viktigste for å kunne opprettholde god velferd.
Gunn Marit: – At vi skal stå for det vi sier i programmet vårt. Skal jeg velge meg ut ett hjertebarn så må det være alderspensjonatet. Vi skal få bygget et nytt alderspensjonat.

– Hva beklager du mest at ditt parti ikke har fått gjennomført i perioden som har gått?
Geir: Det er at barnehagene og skolene ikke har blitt restaurert. Planene ble påbegynt i 2007, og de henger i løse lufta fortsatt.
Gunn Marit: – At vi ikke har fått i boks en egen, fullverdig videregående skole her i Båtsfjord.

– Hva vil du gjøre for å styrke lokaldemokratiet i Båtsfjord?
Geir: Jeg vil videreføre den åpenheten som partiet mitt står for her i kommunen. Jeg vil også få på plass et Ungdommens kommunestyre.
Gunn Marit: – Jeg vil starte et kvinneforum, som skal sørge for å få flere kvinner inn i politikken. Videre så vil jeg holde fram med en åpen dialog med innbyggerne, og lytte til de innspillene som kommer.

Hvilket parti i Båtsfjord ville du stemt på dersom du ble tvunget til å stemme på et annet enn ditt eget?
Geir: – Høyre, av de alternativene vi har nå.
Gunn Marit: – Båtsfjordlista.

Ja eller nei til:

Bompengefinansiert veiforbindelse mellom Båtsfjord og Vardø?
Gunn Marit: Nei
Geir: Nei

Fullverdig videregående skole?
Gunn Marit: Ja
Geir: Ja

Narkotikahund med fast tjenestested i Båtsfjord?
Gunn Marit: Ja
Geir: Ja

Øke elevtallet ved Kulturskolen?
Gunn Marit: Ja
Geir: Ja

Innføre eiendomsskatt?
Gunn Marit: Nei
Geir: Nei

Fri fangst av kongekrabbe?
Gunn Marit: Nei
Geir: Ja

Økonomisk støtte «rett i lomma» til folk som ønsker å bosette seg i Båtsfjord?
Gunn Marit: Nei
Geir: Nei

Utvidet skjenketid med én time?
Gunn Marit: Nei
Geir: Nei