Gå til sidens hovedinnhold

«Våkne opp, finnmarkinger! Finnmark kan bli endra for alltid uten at det knapt debatteres»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I høst skal styret i FeFo ta stilling til Karasjok-rapporten fra Finnmarkskommisjonen. Rapporten foreslår at befolkningen i Karasjok skal få eiendomsretten til kommunen og ha jakta, fisken, bæra, veden og resten av naturressursene for seg sjøl. NSR støttet dette, men hva mener resten av partiene? Det er det tyst om. Nordkalottfolket er tydelig på at arealet i Finnmark må være felleseie. Retten til naturen må være som i dag.

Doble og enkle rettigheter

Skilles Karasjok ut, stopper fellesrettighetene for finnmarkinger ved kommunegrensa. Er du fra Karasjok og fisker eller plukker bær i Porsanger, Lebesby eller andre finnmarkskommuner, så kan du fritt fortsette med det. Mens det blir slutt på at folk fra resten av Finnmark kan komme like lett til Karasjok for det samme. For all del unner jeg karasjokværingene all mulig naturrikdommer, men vi kommer ikke unna at de får styrka retten til naturgodene i sin kommune og beholder fellesrettigheten i resten av fylket, mens finnmarkingene får innskrenket sine. Hvis man ønsker ufred mellom kyst og innland, samer og ikke-samer, så vær så god. I dag virker det som om bare Finnmark jeger og fiskeforening har skjønt alvoret. Nordkalottfolket er enig. Likeverdighet mellom folk var årsaken til at vi blei til.

Presedens og pulverisering av samiske rettigheter

Denne saka vil kunne gi presedens for Kautokeino, kanskje deler av Tana og Porsanger også. I så fall er det ikke behov for Finnmarksloven. Da åpnes det opp for at Finnmark går fra å være en stor felleseiendom til å bli et lappeteppe med grunneiere. Ønsker reindrifta det? Det synes som om dagens grunneier FeFo stadig tar hensyn til reindrifta, sist med nei til utvidelse for Elkem i Tana og med to millioner kroner til beitekrisa. Tror man at økonomisk pressa finnmarkskommuner vil gjøre det samme? Det holder at Karasjok skilles ut og det blir spørsmål om Sametinget lengre kan ha tre styremedlemmer i FeFo. Jeg kan ikke se annet enn at dette er en pulverisering av samiske rettigheter, for at alle som til enhver tid bor i Karasjok skal kunne selge fiskekort, jaktkort og tomtefeste sjøl. Er det verdt det?

Hålogalandsallmenningen blir meiningsløs

At finnmarkingene eier 95 prosent av arealet sjøl og har landets billigste jakt og fiske, er en rettighet en skal tenke seg godt om før man skroter. Som bosatt i Nordland kan jeg hilse å si at det å stadig risikere å bli jaga fra ei myr eller et fiskevann er frihetsinnskrenkende. FeFo er langt fra perfekt, men å kappe opp Finnmark med Karasjok er å åpne opp for denne type grunnforvaltning. Arbeidet med Hålogalandallmenningen blir meningsløs i våre trakter om det åpnes for å undergrave modellen i Finnmark. Vi har allerede mange grunneiere og ingen ansvarlige for å ivareta samiske interesser og rettigheter i grunnforvaltningen. Vi har ikke behov for mer av det vi allerede har. Kor er partiene? Hva mener de? Det som er i ferd med å skje fortjene en debatt som må tas før det er for seint.

Kommentarer til denne saken