Denne artikkelen er skrevet av kommunikasjonsrådgiver i Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I mai samlet en rekke reiselivsaktører fra Nesseby, Vadsø og Vardø seg til et arbeidsverksted på Ekkerøy i Vadsø.

Alle hadde tatt med seg én ting hver, en ting som betyr noe spesielt for dem og stedet de representerer, og som skal spille en viktig rolle i utviklingen av Finnmark som bosted og reiselivsdestinasjon.

Samlingen var i regi av Biotour, et tverrfaglig forskningsprosjekt som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedmålsettingen er å utvikle ny kunnskap om nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Sier noe om hvem vi er og har vært

På samlingen ble forskernes kunnskap og teorier koblet sammen med lokale krefter for å skape noe helt nytt. For å hjelpe til med det, hadde de fått med en fortellerekspert med lang erfaring med både å formidle og utvikle nye fortellinger som grunnlag for verdiskaping.

– Vi er opptatt av at kunnskapen og teoriene møter virkelighetens verden for å skape nye mening og nye verdier. Målet er at vi kan skape noe sammen, som bidrar til at disse stedene utvikler seg til enda bedre steder å både bo og besøke som turist, sier professor Morten Clemetsen ved Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU.

– Det var veldig spennende å se hvordan alle gjenstandene de hadde tatt med sa noe om historien og kulturen, om verdier og deres plass i verden og om menneskene som har bodd her, sier Morten Clemetsen.

 

Drivved og russiske votter forteller viktige historier

Fra Vestre Jakobselv kom en steinhelle med kartlav. Historien om steinhellen er en påminning om at her har det bodd folk i uminnelige tider og at skikken var å dekke gravene med steinheller. Det som ser ut som ei røys, kan like gjerne være et flere tusen år gammelt gravsted – en skal være varsom med å flytte på stein i utmarka. 

Fra Vardø hadde en deltaker tatt med et par russiske votter.

– Vottene kan brukes for å fortelle historien både om lokale håndverkstradisjoner, men også om lokalsamfunnets plass i verden, med Russland som nærmeste nabo, sier Clemetsen.

På arbeidsseminaret jobbet de sammen med en fortellerekspert for å utvikle hvordan hver av tingene kan brukes til å fortelle en større historie, som kan gjøre lokalsamfunnene enda mer spennende.

Umiddelbare resultater

Fra Nesseby hadde de med et reinhorn fra et tre år gammelt dyr som var tatt av jerv. Sammen diskuterte gruppen hvordan dette reinhornet kan fortelle historier som gjør folk nysgjerrig på å besøke området.

Hvordan kan denne tingen brukes til å fortelle noe om hva finnmarksnaturen kan by på av opplevelser? Hvordan preger naturlovene området? Hvordan er det å komme tettere på dette store spillet, kjenne på vær og vind og oppleve naturen på liv og død? Og ikke minst: Hvordan kan de lokale reiselivsaktørene legge til rette for at du skal få oppleve dette?

Arbeidsverkstedet ga både forskere og reiselivsrepresentanter mersmak.

– Dette ga resultater umiddelbart. Når alle aktørene som har så ulike utgangspunkter, samles for å diskutere det samme temaet, ser vi hvordan ideer dukker opp og videreutvikles til noe konkret og nyttig der og da. Vi ser mye verdiskapning i møtet mellom ulike aktører, sier Clemetsen.