Den russiske 17-åringen skal ha lagd en eksplosiv enhet som han ifølge Statsadvokaten hadde til hensikt å detonere på Grønland i Oslo.

17-åringen har sittet seks måneder i varetekt, etter at PST først siktet ham etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd bokstav a. Den har en strafferamme på 15 års fengsel. Paragrafen rammer den som besitter, sprer eller transporterer eksplosivt eller radioaktivt materiale.

Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet sier til iFinnmark at det ble endret i den endelige tiltalen.

– Når jeg tar ut tiltale skal det være nok så sikkert at jeg har bevismessig dekning for det jeg tar ut tiltale for, sier statsadvokaten.

Bakkevig forteller at paragraf 142 har bakgrunn i blant annet konvensjon om kjernefysisk materiale og eksplosive stoffer.

– I forarbeidene til paragrafen står det hva som defineres som eksplosivt stoff. Da vises det til stoffer som i seg selv er farligere enn det vi har med å gjøre i denne saken. Stoffer som kan forårsake skade med mindre påvirkning, sier hun.

LES OGSÅ: PST: 17-åring hadde beholder med lighterglass og spiker

LES OGSÅ: Aftenposten: 17-åringen med bomben er fra Vadsø. Ordfører: – Han er et barn. Dette er bare trist!

Ti år øvre ramme

Dermed har statsadvokaten tatt ut tiltale etter straffelovens paragraf 191 b, som omhandler «oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en grov straffbar handling».

– Etter paragraf 191 b, er øvre strafferamme 10 år. Det er mindre alvorlig enn 15 år som det er i paragraf 142, og det har sammenheng med at den eksplosive enheten ikke er så eksplosiv som jeg oppfatter at den må være for at den skal rammes av paragraf 142, forteller Bakkevig.

Likevel levner ikke statsadvokat Bakkevig noen tvil om at det er en alvorlig sak.

I tiltalen står det blant annet:

«Lørdag 8. april 2017 ca. kl. 22.00 på Grønland i Oslo, oppbevarte han en eksplosiv enhet som han hadde framstilt av en lightergassbeholder og en lighter, tapet sammen og emballert i en pose som også inneholdt splinter i form av biter av et nettinggjerde. Han hadde til hensikt å detonere enheten, noe som ville vært egnet til å volde fare for andres helse og som på grunn av den rådende trusselsituasjonen i samfunnet ville vært særlig samfunnsskadelig.»

Spent før saken starter

17-åringens forsvarer, Javeed H. Shah forteller til iFinnmark at 17-åringen er spent før den ti dager lange rettssaken begynner i Oslo tingrett.

– Det blir greit å få satt i gang og få en avklaring rundt situasjonen hans. Han ser fram til å kunne forklare seg og legge dette bak seg, sier Shah.

17-åringen var aktiv i brytemiljøet i Vadsø, og var medlem av Vadsø atletklubb. Når rettssaken starter mandag 2. oktober, vil atletklubbens leder Inger Unstad være et av vitnene. Rettssaken er berammet til å vare til den 13. oktober.

– Ikke dypere motiver

– Dette er en 17 år gammel gutt som i bunn og grunn har vært nysgjerrig og interessert i slike ting. Det ligger ikke dypere motiver bak, sier forsvarer Javeed H. Shah.

Statsadvokat Bakkevig vil ikke kommentere bevisførselen de vil komme med i forkant av rettssaken, men forteller at den nok kan belyse noe av det som ligger bak.