Enighet om behov for bygdeskole

GRUPPEMØTER: Før saken om skolen i Vestre Jakobselv kom opp, ble det holdt gruppemøter. Fra venstre: Farid Shariati (MDG), Willy Pedersen (Ap), Einar Niemi (SV), Sigurd Richardsen (SV) og Knut Busk (H).

GRUPPEMØTER: Før saken om skolen i Vestre Jakobselv kom opp, ble det holdt gruppemøter. Fra venstre: Farid Shariati (MDG), Willy Pedersen (Ap), Einar Niemi (SV), Sigurd Richardsen (SV) og Knut Busk (H). Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunestyret i Vadsø var helt enige om å prioritere oppussing av Vestre Jakobselv skole.

DEL

Første sak i kommunestyret i Vadsø torsdag – foruten et knippe saker om fritak fra politiske verv og suppleringsvalg, er en tilstandsrapport fra Vadsø kommunale eiendomsselskap. På bestilling fra kommunestyret har foretaket vurdert tilstanden til skolebyggene i Vestre Jakobselv.

– Vi har fått en tilstandsrapport der det står at skolebyggene er preget av slitasje. Vi har arealene, så det er ikke kvadratmeterne som er problemet, men tilstanden. Det er ikke tilfredsstillende, sier Knut Busk, saksordfører fra Høyre.

Umiddelbare tiltak

Busk argumenterte for å gjøre de mest nødvendige tiltakene umiddelbart, noe et samlet kommunestyre var enige i.

Her er vedtaket kommunestyret gjorde - opprinnelig et fellesforslag fra Høyre, men senere gjort om til fellesforslag:

Vedtak

1. Det bevilges nødvendige midler for umiddelbare utbedrings-/renoveringstiltak for de aktuelle bygg på kr 3,6 mill. Dette finansieres av kommunes kapitalfond og/eller ubrukte lånemidler.

Utbedringstiltakene må samordnes med enhetens drift.

2. Med utgangspunkt i Samfunnshuset og skolen utredes en løsning med et oppvekstsenter under felles ledelse som samler barnehage, SFO og grunnskole. Utredningen skal blant annet inneholde:

  • Renovering/oppgraderingsbehov
  • Kostnader og økonomisk effekt av flere alternativer
  • Besparelse ved å samordne alle tjenester under felles administrativ ledelse
  • Vurdering av om Samfunnshuset skal underlegges skolens/oppvekstsenterets ledelse
  • Evt alternativ bruk av dagens barnehagelokaler

Dette legges frem for kommunestyret i juni 2018.

Rådmannen i Vadsø tok i tilstandsrapporten til orde for å vurdere framtidig struktur ved skolen, med bakgrunn i elevtall som er forespeilet å gå nedover. Rådmannen skisserte en løsning med 1. til 4. klasse i Jakobselv, mens 5. til 10.-klassingene sendes til Vadsø.

LES OGSÅ: Raser mot rådmannen: – Jeg begynner å lure på om han har en strategi om å sentralisere alt

– Vi får reaksjoner

Representant Willy Pedersen (Ap), som tidligere i uken kom med hard kritikk mot rådmannen i Vadsø for å ta opp framtidig skolestruktur i Vestre Jakobselv, fortsatte i samme tone i kommunestyret.

– Vi får ganske mange reaksjoner fra de det berører når en renoveringssak blir til en sak om vi skal endre struktur i Vestre Jakobselv. Det er veldig uheldig. Jeg vet om folk som nylig har etablert seg i bygda og vil ha et langt liv der, sier Pedersen.

Arbeiderpartiet støttet dermed fellesforslag til vedtak, ettersom det ivaretar de målene Ap har om en 1. til 10.-skole i Vestre Jakobselv.

Åpner for å vurdere struktur

Varaordfører Otto Strand, som er eneste Krf-representant i kommunestyret, støttet også forslaget. Strand tok imidlertid til orde for å i framtiden vurdere strukturen, selv om KrF har gått til valg på å ikke legge ned skolen.

– I et langsiktig perspektiv må vi vurdere å etablere et oppvekstsenter med skole og barnehage, og flyte de eldste elevene til byen, på grunn av kraftig reduksjon av elever i framtiden. Men slike strukturendringer står ikke på sakslisten i dag, sier Strand i sitt innlegg.

Han poengterer at det krever grundige prosesser og høringer.

– Elevtallene er dramatiske over tid om det ikke kommer tilflytting. Så hva kan gjøres for å få opp fødselstall? Jeg skal ikke gå inn i detaljer, men for å bygge gode lokalsamfunn må det være samarbeid mellom det sivile samfunn og kommune, sier Strand.

Kritikk mot rådmannen

Strand tok også opp Willy Pedersens kritikk mot rådmannen i iFinnmarks sak, som også var oppslaget i Finnmarken onsdag.

– Formannskapet er det som er arena for debatt med rådmannen. Formannskapets innstilling, og ikke rådmannens forslag er det som legges til bunn. Det forandrer ikke på det at formannskapets innstilling ofte er den samme som rådmannens. Kommunestyret er så arena for debatt mellom partier og allmennheten for øvrig, sier Strand.

SV-representant Einar Niemi reagerer imidlertid på lik linje med Ap-Pedersen på at det i slutten av en tilstandsrapport bringes inn en strukturdebatt.

– Det virker litt påfallende. Og antakelig ganske uheldig. Vi er ikke forberedt på en ny debatt om struktur i bygda, sier han.

– Skrekkelig mangel

Einar Niemi konstaterer at det er en grundig tilstandsrapport som er levert.

– Den viser en nesten skrekkelig mangel på løpende vedlikehold. Den er ganske avslørende. Det er trist å måtte lese at maling som skaller av rundt vinduer ikke løpende males, eller vindskibord som ramler ned uten at de kommer på plass igjen. Eller sprekker som oppstår uten at de dekkes over. Ifølge tilstandsrapporten er det store problemer, sier han.

FIKK KRITIKK: Rådmann Jens Betsi er imidlertid fornøyd med kommunestyrets vedtak.

FIKK KRITIKK: Rådmann Jens Betsi er imidlertid fornøyd med kommunestyrets vedtak. Foto:

 

Tar med seg signalene

Rådmann Jens Betsi forteller til iFinnmark etter kommunestyrets behandling av saken, at han tar med seg de signalene som har kommet fra kommunestyret.

– Jeg oppfatter debatten dit hen at det er mange meninger om skolestruktur, og at det ikke var uventet. Men jeg tar med meg de signalene som kommer, sier han.

– Nå ber man om en utredning av samtidig struktur som kanskje er formulert på en litt annen måte, så får vi studere vedtaket i detalj, sier han.

Han mener at vedtaket er helt greit, og fanger det rådmannen er opptatt av.

– Vi sitter og jobber med en økonomiplan for en fireårsperiode. Vi har ganske formidable flyktningmessige inntekter som fases ut, og formidable utgifter som fases inn. Det vil komme mange omfattende og vanskelige problemstillinger som kommunestyret må ta stilling til framover, sier han.

Artikkeltags