Foreslår folkeavstemning og fysisk ring rundt fylkesbygget

TO SPOR: Nils Aarsæther mener man må kjøre to spor samtidig dersom man skal lykkes med å få reversert regionreformen.

TO SPOR: Nils Aarsæther mener man må kjøre to spor samtidig dersom man skal lykkes med å få reversert regionreformen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Tidligere professor Nils Aarsæther har lagt opp et forslag til taktikk for nystartede «For Finnmark»

DEL

Nils Aarsæther var forhindret fra å komme til Vadsø selv, men hadde sendt et innspill som Torill Olsen leste opp til de frammøtte. Her skisserer han to mulige strategier for den nye organisasjonen. Den ene kaller han for plan A, som rettes inn mot de partiene som skal delta i stortingsvalget 2021.

– Det kan bli krevende å få Stortinget til å oppheve fusjonsvedtaket, som ble endelig bekrefta så seint som 7. desember 2017. Derfor bør Plan A rettes inn mot de partiene som skal delta i stortingsvalget i 2021, mener han.

Flere konkrete tips

Han sier de partiene som signaliserer at de ikke går inn for oppheving av vedtaket, må få vite at det vil bli organisert en tverrpolitisk Fritt Finnmark-liste. I tillegg mener han fylkestinget før den tid må gå inn for å holde en folkeavstemning i Finnmark.

– Denne kan knyttes til en ferdigforhandla sammenslåingsavtale: Vil folk i Finnmark ha den, eller vil de ha Finnmark som eget fylke, sier han.

Et moment i planen er også å mobilisere, for eksempel i form av å slå fysisk ring rundt fylkestingsbygget.

Plan B handler om hva som bør gjøres hvis det på kort (2018) og mellomlang (2021) sikt ikke synes mulig å få omgjort tvangsvedtaket. Da mener han det bør legges press på forhandlerne for å få til en sammenslutningsmodell som ikke utvisker Finnmark som tydelig enhet.

Delt løsning

Konkret foreslår han et samarbeidsfylke der det øverste organet er et folkevalgt organ sammensatt av to valgkretser, med for eksempel 30 representanter fra Troms, og 27 representanter valgt i Finnmark.

– Hovedadministrasjonen kan ligge i Tromsø, navnet kan være «Troms og Finnmark samarbeidsfylke» men både Tromsø og Vadsø beholder sine administrative funksjoner for VGS, for kulturfeltet, for plan og næring, tannhelse, samferdsel og vegforvaltning. Som ledd i dette foreslås fylkesmannsembetet organisert etter samme modell, altså at kontoret i Troms får ansvar for miljøvern, landbruk og økonomiforvaltning for Troms-kommunene, mens Finnmarkskontoret får tilsvarende oppgaver for Finnmark, sier han.

Han mener begge planene bør følges samtidig.

– Slik situasjonen er nå, vil innsats langs plan B-sporet være en forutsetning for på sikt å kunne realisere plan A – oppheving av tvangsvedtaket, sier han.

Artikkeltags