Etter fire år har Kaisa Maliniemi sagt opp jobben på museet. Nå skal hun nesten hjem

Kaisa Maliniemi starter som direktør på Nord-Troms museum første desember i år. Hun fikk jobbtilbudet i sommer, og sa opp sin daværende stilling som avdelingsleder/førstekonservator på Vadsø museum - Ruija kvenmuseum i august.