Regjeringen setter av 10 millioner til fritidskort for barn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Vadsø blir én av to prøvekommuner.

DEL

– Jeg jobber for en trygg oppvekst for alle. Å delta på fritidsaktiviteter er viktig for at barn opplever mestring, får venner og blir inkludert i samfunnet. Et fritidskort vil åpne for at flere barn og unge får mulighet til å delta på faste fritidsaktiviteter og slik være med å hindre utenforskap, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ordningen med fritidskort ble markert som en viktig seier for KrF i regjeringsforhandlingene på Granavolden i januar, og pengene foreslås i revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag.

Ordningen skal dekke deltakerutgifter til fritidsaktiviteter, og skal gjelde for barn og unge i alderen 6 til 18 år. Det understrekes at man fritt skal kunne velge fritidsaktivitet, og Ropstad sier ordningen skal være både ubyråkratisk og kunne benyttes til alle typer aktiviteter.

Det er Arendal og Vadsø kommuner som blir prøvekommuner i ordningen. Det vises til at Arendal kommune har jobbet for å skape en kostnadsfri sosial møteplass for barn og unge, med aktiviteter som målgruppen er interessert i. Samtidig har Vadsø kommune utviklet en bred innsats for økt inkludering av barn i fritidsaktiviteter.

I tillegg vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyse ut midler for å rekruttere flere kommuner og bydeler som skal bidra til å utvikle fritidskortordningen. Det skal være mulig for kommunene å «fylle på» kortet, ved å legge på en lokal andel.

– Jeg er veldig glad for at Arendal og Vadsø nå skal gå foran og være pilotkommuner i dette viktige arbeidet. Jeg vet at mange kommuner har jobbet godt for å tilby barn og unge fritidsaktiviteter og er nå glad for at vi er i gang med arbeidet for en nasjonal ordning, sier statsråden.

Artikkeltags