Denne boksen skal sikre at svaksynte kan gå trygt over veien

Av

For to år siden fikk Vadsø utmerkelsen som trafikksikker kommune. Nå jobbes det for at veiene skal bli enda tryggere for alle, og ett skritt på veien er et såkalt lydfyr.