Da Ølli hørte rykter om at andre byer ville ta konseptet, reagerte han. Nå står festivalen opp fra de døde

Ølli håper at det selvfinansierte enmannsprosjektet vil skape engasjement blant befolkningen.