– Finnes det alternativer som passer Vadsø uten å få stempelet som hjelpeløs omstillingskommune, bør vi se på det

Mens ordfører Hans-Jacob Bønå mener Vadsø ikke passer inn i termen omstillingskommune, vil Wenche Pedersen snu alle steiner.