Nå går det mot kjøp av NRK-bygg

MANGE MINNER: Både ordfører Rolf Arne Hanssen (til høyre) og styreleder Wenche Pedersen i Varanger museum (til venstre) har i sin tid vært praktikanter i det gamle NRK-bygget. Torsdag var de tilbake i blant annet Store studio, som nå er foreslått fredet. Med seg hadde de Marie Skoie i Kulturrådet og Bjørn Olav Tveit i kulturdepartementet.

MANGE MINNER: Både ordfører Rolf Arne Hanssen (til høyre) og styreleder Wenche Pedersen i Varanger museum (til venstre) har i sin tid vært praktikanter i det gamle NRK-bygget. Torsdag var de tilbake i blant annet Store studio, som nå er foreslått fredet. Med seg hadde de Marie Skoie i Kulturrådet og Bjørn Olav Tveit i kulturdepartementet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

– Det er ikke risikofritt for Vadsø kommune å levere inn et bud på bygget, for vi har ikke fullfinansiert det. Men det gir oss heller ingen umiddelbare økonomiske belastninger, og det gir oss tid til å få på plass resten av finansieringen.

Det sier rådmann Jens Betsi torsdag ettermiddag, etter å ha brukt dagen sammen med representanter fra Kulturrådet, Kulturdepartementet, NRK Eiendom, Varanger museum og fylkeskommunen.

Her var han blant annet med på en omvisning i det museet håper kan bli til et nasjonalt kvenmuseum. Før sommeren vedtok kommunestyret å legge inn bud på bygget, såframt fylkeskommunen bidrar med driftsmidler. Dét vedtok et enstemmig fylkesutvalg i juni.

– Så nå vil jeg ganske umiddelbart, og i forvaltningen vil det si få dager, utarbeide et forslag til videre tilnærming, som jeg vil forelegge politisk nivå, sier Betsi.

Ingen uvilje

Politisk nivå er i denne saken ordfører Rolf Arne Hanssen, som bringer rådmannens framlegg til formannskapet.

– Jeg har ikke oppfattet at det er politisk uvilje til å kjøpe bygget. Det er et såpass godt prosjekt at jeg ikke tror noen vil vende tommelen ned sånn det er nå, sier han.

Dette til tross for de framtidige usikkerhetene rundt dekking av de økte driftskostnadene, der fylkeskommunen altså har bidratt med 2,5 millioner kroner. Derfor håper han staten gjennom Kulturdepartementet vil bidra med ytterligere midler.

– Vi trenger å ha det statlige med på laget. I dag fikk vi igjen lovnader, men jeg tror heller ikke de er negative til prosjektet, sier han.

Må ha gode argumenter

Allerede i dag får Varanger museum 9,6 millioner kroner i støtte fra staten. Det forteller Bjørn Olav Tveit, seniorrådgiver i Kulturdepartementet.

– Det må gode argumenter til om støtten skal økes, sier han.

Og torsdag fikk han overlevert en lang rekke av det museet ser på som gode argumenter gjennom en befaring av bygget. Ettersom det ikke foreligger en konkret søknad om støtte, vil Tveit være forsiktig med å uttale seg om inntrykket.

– Men sett i forhold til et nytt signalbygg på kaia, virker dette som en god og nøktern løsning som nok vil falle i smak for mange. Man kan få en flying start, og kombinere det kvenske med NRK-historien. Det kan virke som et fornuftig løp, sier han.

Tveits jobb framover blir å «bringe sakens fakta» til sine kollegaer i departementet, både på politisk og administrativt nivå, når de etter hvert skal behandle søknader om støtte fra museet. I denne prosessen vil Kulturrådets mening veie tungt, sier Tveit.

– Vi er spent på deres vurderinger, sier han.

Positive til kvenmuseum

Også Kulturrådet var på plass i Vadsø torsdag, representert av seniorrådgiver Marie Skoie, som har ansvar for museumsutvikling og museenes budsjettsøknader. Heller ikke hun vil komme med noen offisielle vurderinger før hun har en konkret søknader å forholde seg til.

– Men vi kjenner jo godt til museets virksomheter i dag, og dagens fasiliteter, og vi har vurdert de planene som har vært forelagt oss tidligere. Vi er positive til at museet får til et ordentlig kvenmuseum, og er opptatt av å følge denne saken, sier hun.

Wenche Pedersen er styreleder i Varanger museum, og hun er godt fornøyd etter torsdagens møte.

– Jeg er kjempepositiv, og tror vi nå har kommet et langt skritt videre, sier hun.

Nå skal museet sette seg ned og skrive søknad om økte driftsmidler, der søknadsfristen er 1. mars. I tillegg skal de begynne arbeidet med en søknad om støtte til investeringer som må til for å gjøre bygget til et nytt kvenmuseum.

– Her har vi egentlig lyst til å bruke litt tid, og invitere andre aktører i Vadsø inn. Hvordan kan vi ta bygget i bruk best mulig, sier hun.

Også fylkeskommunen har i lang tid jobbet med å få et museum på plass. Derfor gleder spesialrådgiver Reidun Laura Andreassen seg over at saken nå nærmer seg en løsning.

– Min familie er kvener, og det er mange av oss som føler en stolthet over opphavet, men som samtidig føler at vi ikke når fram. Nå er det på tide at vi løfter fram en kulturarv vi kan være stolte av, mener hun, som viser til at fylkeskommunen først lanserte planene om et nasjonalt kvenmuseum i Vadsø i 1995.

– Jeg har jobbet med museumssaker i fylkeskommunen i 26 år, og har fulgt saken. Til neste år går jeg av med pensjon, så jeg håper alt er på plass da, sier hun.

Artikkeltags