Oslo tingrett fattet raskt vedtak om at hele saken skulle gå bak lukkede dører, men Norsk Redaktørforening anket på vegne av pressen, og fredag ettermiddag kom Borgarting lagmannsretts konklusjon om å oppheve tingrettens kjennelse.

– Lagmannsretten fant at tingrettens vurdering var for begrenset, og at blant annet hensynet til en delvis lukking der pressen fikk adgang ikke var vurdert opp mot internasjonale konvensjoner. Lagmannsretten uttalte at hensynet til lukkede dører der tiltalte er under 18 år, normalt kan ivaretas ved begrenset referatforbud.

Kjennelsen innebærer at resten av hovedforhandlingen trolig vil gå med pressen til stede i rettssalen. Den tiltalte russiske 17-åringen er imidlertid allerede ferdig med sin forklaring, det meste av den gikk altså bak lukkede dører.

– Lagmannsrettens opphevelse gjelder ikke kjennelsen om at tiltalte skulle forklare seg for lukkede dører, noe han allerede hadde gjort da lagmannsretten fikk saken, opplyser lagmannsretten.

Norsk Redaktørforening er fornøyd med avgjørelsen:

– En seier, konstaterer generalsekretær Arne Jensen overfor Medier24.

17-åringen ble pågrepet av politiet i april i år, bærende på en bombelignende gjenstand av lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Han erklærte seg ikke skyldig da rettssaken startet i Oslo tingrett mandag.

(©NTB)