– Dette syns jeg er trist. Det er en skikkelig trist nyhet, som kom helt uventa, helt ut av det blå. Det ramlet rett i fanget på oss uten at vi har vært forberedt på det, sier Bønå.

Han holdt tirsdag formannskapsmøte i Vadsø, og da møtet var ferdig, fikk politikerne servert nyheten om asylmottaket.

Utlendingsdirektoratet har gjort det kjent at de sier opp kontrakten med en rekke asylmottak i Nord-Norge, deriblant mottaket i Vadsø. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere enn antatt.

Også ordfører Hans-Jacob Bønå er klar over den utviklingen i Vadsø.

– De har plass til rundt 316 personer, og nå er det rundt 140 som bor der, tror jeg. Så det er allerede ganske få. Men det er likefullt 140 personer som skal ha mat og klær og hjelp, det er ikke uten betydning, sier han.

LES OGSÅ: UDI legger ned mottak - flere mister jobben

Ser på konsekvensene for Vadsø

I tillegg har mottaket en rekke ansatte.

– Nå må vi se på hvilke konsekvenser dette vil få for Vadsø kommune. Vi har ansatte der, og det er en del støttefunksjoner som går innunder vår egen avdeling i kvalifisering-, velferd-, og inkluderingsenheten. Dette må vurderes av administrasjonen, men vi må nesten få litt pustepause og se hva det egentlig er som foregår. Dette kom veldig brått på, sier Bønå.

Langt fra grensa

Han stiller også spørsmål ved at det nå blir langt til nærmeste asylmottak.

– Nå må man helt ned til Nordland, og da kommer spørsmålet om beredskap opp. Hvordan forholder man seg til russegrensa, for eksempel, spør han, og viser til asylstrømmen over Storskog høsten 2015.

– Dette er jo ting som går litt i bølger, sier han.

I tillegg til asylmottaket, bosetter Vadsø kommune flyktninger; personer som har fått oppholdstillatelse.

– Det apparatet vil rulle og gå uavhengig av asylmottaket, men man må se det som en helhet likevel. Det går jo litt inn i hverandre også, sier Bønå.