Den fredede gården åpnet dørene i helgen

Av

Familiedagen på Tuomainengården i Vadsø ble godt besøkt.