Kun én festival er garantert støtte fra Kulturrådet hvert år de neste tre årene; Varangerfestivalen får 1,1 millioner kroner i 2018; 1,2 millioner i 2019 og 1,2 millioner i 2020.

– Vi er kjempefornøyd med denne støtten fra Kulturrådet. Det viser at vi gjør noe riktig som også legges merke til nasjonalt. [Støtten] gir oss forutsigbare rammer til å fortsette det arbeidet vi har gjort så langt og videreutvikle det, sier festivalsjef Robert Lundgren til Ságat.

To av sju fikk støtte

Totalt sju festivaler i Finnmark søkte om støtte for ett eller flere år. Aronnesrocken er den eneste andre som fikk noe; den ble innvilget 150.000 kroner i støtte neste år, men ingenting etter det.

Aronnesrocken søkte om til sammen 800.000 kroner for de neste tre årene. Støttetildelingene ble offentliggjort i starten av desember.

I Finnmark søkte følgende festivaler om støtte for ett eller flere år framover: Aronnesrocken, Finnmark Slgverkfestival, Grenseløsfestivalen, Midnattsrocken, Sami Music Week, Sørøyrocken, Varangerfestivalen.

Jazz-vekst

Kulturrådet har prioritert helårsarrangører i denne tildelingsrunden.

– Ved å øke antallet flerårige tilskudd, har vi gitt et tydelig signal om at vi prioriterer stabile rammer som gir festivaler mulighet for langsiktig utvikling. På den måten skaper vi ulike utviklingskurver i tilskuddene, med fokus på en forsvarlig nivåutjevning. En økt satsing på helårsarrangørene innenfor musikkfeltet har lenge vært etterlyst av en rekke aktører i musikkfeltet, forklarer leder for Musikkutvalget for arrangør og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs, gjennom Kulturrådets nettsider.

Kulturrådet har til sammen fordelt om lag 290 millioner til norske musikkfestivaler for de kommende tre årene. Tildelingen er ment å utjevne ulikheter mellom musikkfestivaler som oppsto som følge av knutepunktordningen.

Tilskuddene til samtlige musikkfestivaler er for første gang samlet på én ordning i Kulturrådet.

Som helhet har jazzfeltet fått en økning på 24 prosent fra 2017 til 2018, og er med den sjangeren som har fått størst økning i årets tildeling. Populærmusikk følger hakk i hæl med en økning på 23 prosent.