Innvandrings- og integreringsministeren fra Fremskrittspartiet besøkte Oscarsgata mottak i Vadsø i august. I statsbudsjettet for 2017 øker hun midlene til returarbeid med fem millioner kroner.

Vadsø-mottaket er en modell for hvordan andre mottak i Norge bør jobbe, sier hun.

– De jobber på en veldig god måte med beboerne for å få dem til å reflektere over hva det vil si å få et avslag, sier hun til iFinnmark.

Beste årene av livet

– De må tenke over om de vil bruke de beste årene av sitt liv på å vente på et mottak i Norge hvis de har fått avslag – eller om de vil reise tilbake og bygge opp et liv der de kommer fra.

Hun sier Oscarsgata er blant de flinkeste i landet på å få til frivillige returer. Utlendingsdirektoratet (UDI) har insentiver for personer fra land og områder hvor det anses som trygt å returnere til.

– Å dra tilbake er den beste løsningen for dem det gjelder. For det er ikke kjekt å bli tvangsreturnert. Dessuten er det mye dyrere for staten, sier hun.

– Er dette en avskrekkingsmetode?

– Nei. Men det er en god metode for å få folk til å reflektere over eget liv. Hvis de får avslag og blir her, er kanskje den eneste muligheten å jobbe svart. Da blir man lett utnyttet og havner i ubehagelige situasjoner. Det er ikke et fullverdig liv.

Viser varme

– Kan dette oppfattes som en kald holdning fra Norge hvis dette er det første de møtes med når de kommer til landet?

– På ingen måte. Dessuten opplevde jeg de ansatte på Oscarsgata som svært varme og imøtekommende. Det de gjør, er å drive med realitetsorientering og styring av forventningene.

– Hvis du fikk velge, ville du byttet ut dagens system hvor folk må møte opp på landegrensene, mot en mer kvotebasert ordning hvor folk kan søke asyl på eksempelvis norske ambassader?

– Jeg mener man må se på systemet og hvilket handlingsrom vi har innenfor de gjeldende konvensjonene. Men det å åpne opp for å søke på ambassader kan fort gi uhåndterlige mengder med søknader.

Hun legger til at EU er i gang med å diskutere asylsystemet i Europa og hvordan systemet skal håndtere asylanttilstrømmingen i fremtiden. Ordningen med at man må søke på grensa er blant spørsmålene.