Gå til sidens hovedinnhold

Vadsø Høyres prioriteringer for 2021

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi blir færre innbyggere i kommunen vår, det er en alvorlig trend og budsjettet må dessverre tas ned i forhold til dette. Folketallsreduksjon er i all hovedsak knyttet til utflytting av flyktninger, lavere flyktningankomster og demografi endringer. Men dere, det som bekymrer meg aller mest er at de siste 20 år har Varanger mistet ca. 700 private arbeidsplasser, samtidig som Finnmark har økt med ca. 3000 private arbeidsplasser, i samme periode.

Hva skjer med Vadsø og private arbeidsplasser? Sentralisering og regionreform av offentlige arbeidsplasser vil sikkert noen si, vel jeg håper at dere alle har fått med dere ferske tall fra SSB, at det faktisk er en liten økning i totalt antall offentlige arbeidsplasser de siste 7 år.

Vadsø Høyre presenterer vårt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan med optimisme og fremtidstro. Vi har gått til valg på og støtte opp om barn og unge, samt stimulere til økt privat næringsliv.

Vi har bla i vårt budsjettforslag valgt å prioritere følgende områder.

  • Ikke Nedleggelse av Vestre Jakobselv oppvekstsenter
  • Ikke Reduksjon i tilbud ved kulturskolen, tilsvarende 2 årsverk
  • Ikke Reduksjon i tilbud ved Ungdommens hus
  • Ikke Avvikle offentligbad og vakttjeneste
  • Ikke Redusere tilskudd til Veteranmarkering
  • Ikke redusere Partnerskapsavtaler – reduksjon/avvikling
  • Støtte til korps 17 mai
  • 10 gratis boligtomter til unge (eget forslag)
  • Avsetning kr 5.000.000 til næringsutløsende infrastruktur tiltak

At unge vil bygge bolig i Vadsø kommune må vi støtte helhjertet opp om og heie frem, og legge en rød løper ut for. Derfor vil vi nok en gang foreslå 10 gratis boligtomter for unge, selv om vi har blitt stem ned på dette to ganger tidligere, kommer dette i ett eget forslag slik at kommunestyret kan ta ett selvstendig valg på dette tiltaket alene. Reduksjon i befolkning i Vadsø må ta slutt, og det begynner nå, om Høyre fikk bestemme! Jeg har fått personlig henvendelser på flere som ønsker å bygge både i myrsnipe veien og i Kiby, og her MÅ vi være på tilbudssiden. Vi har ikke råd til å si nei til private byggeaktiviteter om det er krampenes, Golnes eller på Vadsø brygge for den saks skyld, kjære dere tiden løper ifra oss om vi ikke nu bruker muligheter fremfor å se begrensninger.

Vadsø Høyre foreslår å bruke fem millioner av vårt investeringsfond til kommunal infrastruktur der hvor det utløser en rask tilsvarende investering og drift for privat næringsliv.

Vårt plansystem er vel og bra, samtidig er det for rigid og byråkratisk i forretningskritiske prosesser for det private næringsliv. Det er også vanskelig å spå inn i fremtiden hva privat næringsliv faktisk etterspør gjennom kommunal planstrategi. Med en finansiering på fem millioner, kan vi raskt utbygge og ferdigstille næringstomter, boligtomter, en veg stubb, en flytebrygge, en kommunedelplan, en reguleringsplan, gatelys, skilting, sanering av utdaterte bygg for klargjøring til neste osv. Her er det bare fantasien som setter grenser for hva som favner innen kommunal infrastruktur.

Vadsø Høyre har stor tro på at dette raskt kan utløse privat aktivitet og arbeidsplasser. For det er det vi trenger nå, investering=optimisme, og optimisme er smittsomt.

Oppsummert:

Vadsø Høyre gikk til valg på barn og unges oppvekst vilkår, ikke bare for at dette er svært viktig i seg selv, for barn som har gode minner fra sin oppvekst by har større sjanser for å nettopp ønske det samme for sine barn og flytte hjem etter endt utdanning. Dette er viktig for kunne påvirke, eller motvirke det demografiske underskuddet vi nå opplever.

Ett variert arbeidsmarked og private arbeidsplasser som ikke bare er direkte avhengig av offentlige arbeidsplasser gir vårt samfunn flere bein å stå på. Vadsø Høyre ønsker derfor nå ett skikkelig løft med vår satsing på kommunal infrastruktur for næringslivet, vi vil da så gjerne være en JA kommune.

Kommentarer til denne saken