Gå til sidens hovedinnhold

«Utsagnene gir en feil fremstilling av hvordan spesialisthelsetjenesten fungerer»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Irene Ojala (Pasientfokus) blir i iFinnmark 24. august sitert på at «du skal ikke (som hjertesyk) være nødt til å ta omveien i ambulanse til Hammerfest sykehus», videre at «Nå må pasientene innom Hammerfest sykehus, for at de skal få sine penger, før de eventuelt skal sendes videre», samt at «leger i Distrikts-Finnmark som må få lov å gjøre gode vurderinger, og sende pasienter med fly rett til Tromsø, og ikke krangle med AMK om pasienten først skal innom Hammerfest sykehus».

Vi går ikke inn i noen polemikk, men utsagnene gir en feil fremstilling av hvordan spesialisthelsetjenesten i Norge fungerer:

  • I dag blir pasienter med alvorlig hjerteinfarkt (STEMI) brakt direkte til nivå 3-sykehus (i vårt tilfelle UNN), mens pasienter med milde infarkt (NSTEMI) behandles ved lokalsykehus. Dette er i henhold til felles prosedyre som er utarbeidet av hjertespesialister ved UNN og Finnmarkssykehuset. Organiseringen er lik i alle helseforetak, og er ikke enestående for Finnmark.
  • Det er alltid medisinskfaglige vurderinger som ligger til grunn for akuttpasientbehandlingen, aldri økonomi. Eventuelle inntekter fra den enkelte pasientbehandling går til helseforetaket, ikke det enkelte sykehus, og fordeles siden gjennom budsjettene til sykehusene og klinikkene. (Slik sett bidrar pasientbehandling i for eksempel Kirkenes til driften av Klinikk Alta, Hammerfest sykehus og Sámi klinihkka – og omvendt.)
  • Det er behandlende lege – leger i kommunal legevakt – som rekvirerer transport, og som i samråd med lege ved mottakende sykehus avgjør hvor pasienten skal, basert på hendelse og tilstand. AMK tilrettelegger for pasienttransport og følger operasjonen til den er avsluttet. Flytransport styres fra AMK UNN.

Kommentarer til denne saken