Gå til sidens hovedinnhold

«Utøverne som gjør minst for å ta vare på flokken, bør miste retten til å drive som reindriftsutøver»

Forsvarlig reindrift nå, krever Fpu.

Finnmarksdebatten

Om noen uker skal reinsdyrene være flyttet over til sommerbeite, slik at vinterbeitene får leges til neste sesong. Reindrifta sørger for å gjete flokken sin til sommerbeite, men dessverre er det et kjent fenomen at reinsdyrene dukker opp i både by og bygd hvert år. Selv etter utallige klager og befolkningens forsøk på å holde reinsdyrene ute av bebodde områder, klarer reinsdyrene å trekke seg ned utenfor lovlig beiteområde.

Lov om reindrift § 28 sier tydelig at reinsdyr skal holdes under slikt tilsyn at den så vidt mulig hindres fra å volde skade, komme utenfor lovlig beiteområde eller sammenblandes med annen rein. Likevel skjer det hver gang om sommeren, at vi finner reinsdyr i bebodde områder. Se for eksempel hvordan det er i Hammerfest, Talvik og Øksfjord.

Realiteten er at reinsdyrene tar seg til rette på folks private eiendom. Vi ser tilfeller der folk har fått ødelagt både hagen og områdene rundt, reinsdyrene er heller ikke fremmed for å etterlate avføring på eiendommene. Disse problemene er noe Troms og Finnmark FpU ønsker å ta tak i. Derfor foreslo vi på landsstyremøtet til Fremskrittspartiets Ungdoms i februar, en resolusjon om at reindriftsutøvere som ikke påser at reinsdyrene holdes utenfor boområder, mister retten til å drive med reindrift. Dette er for å synliggjøre til de utøverne som gjør «minst» mulig for å ta vare på flokken sin, at de vil miste sin rett til å drive som reindriftsutøver om de ikke klarer å holde styr på flokken.

Vi gir oss heller ikke der! Vi ønsker at utøvere som ikke klarer å holde flokken sin unna andres beiteområder, skal miste retten til å drive med reinsdyr. Vi ønsker også at reindriften skal stå økonomisk ansvarlig ved skade på kjøretøy, når reineieren ikke har klart å holde flokken unna veien. Dette vil også resultere i at de vil miste erstatningsgrunnlag ved påkjørsel av reinsdyr. Reintallet i Norge bør også ned til et forsvarlig nivå, slik at naturen ikke tar skade av dette.

Derfor er jeg svært glad for at FpUs landsstyre er enige i vår resolusjon, og ønsker å gjøre en endring som vil sørge for en bedre hverdag, ikke bare for befolkningen men også for reinsdyrene!

Kommentarer til denne saken