Nyhetsdøgnet
Nyhetsdøgnet
FINNMARKEN
25. januar 2018

«Anna» har overlevd grunnstøting, ensom ferd over fjorden og tre turer til havets bunn – nå er hun et skritt nærmere evig liv