Nyhetsdøgnet
finnmarken
7. desember 2017

Rasiah (49) ble renholder etter å ha flyktet til Norge. Nå eier han det gamle sykehus og boligene rundt