Tirsdag ble det kjent at Finnmarkssykehuset har nye eiere av gamle Kirkenes sykehus. I en pressemelding kom det fram at sykehuset, omkringliggende bygg og tomta er solgt til Leon holding AS.

I en e-post til iFinnmark skriver managing director Thor-Erling Westelius Hansen i Leon holding at kjøpet er et samarbeid med en lokal partner i Kirkenes.

– Rune Ulvang og hans Ulven Investment AS, som i tillegg til å få en betydelig eierinteresse i sykehusprosjektet sammen med Leon Holding, også vil også drifte prosjektet fra Kirkenes, skriver Westelius Hansen.

– Dialog siden 2013

Rune Ulvang, daglig leder i Ulven investment AS, bekrefter til iFinnmark at de er med på kjøpersiden. Det blir opprettet et nytt selskap som skal eie det gamle sykehuset, og eierandelen vil være delt 50–50 mellom Ulven investment og Leon holding.

– Jeg har hatt en dialog med Finnmarkssykehuset siden 2013. Det har tatt lang tid, og sånn er det ofte med det offentlige, sier han.

I april i år, uttalte Ulvang til iFinnmark, at de hadde mistet interessen for å kjøpe det gamle sykehuset. Da mente han at prisen var for høy, med tanke på tilstanden på byggemassen.

– Det vil koste for mye å rive og frakte vekk deler, til at det vil lønne seg for oss, sa Ulvang, den gang.

SOLGT: I vår ble Finnmarkssykehuset lagt ut for salg. Nå har det funnet kjøpere.
SOLGT: I vår ble Finnmarkssykehuset lagt ut for salg. Nå har det funnet kjøpere.(FOTO: )

– Har brukt mye tid

Nå er firmaet hans altså likevel med på eiersiden. Ulvang forteller at han nå er glad for at kjøpet endelig er i havn.

– Jeg har brukt mye tid på dette de siste fire-fem årene, sier Ulvang.

Verken Rune Ulvang, Thor-Egil Westelius Hansen eller Finnmarkssykehuset vil opplyse hva salgssummen endte på.

Framover skal Leon holding og Ulvang investment oppgradere og pusse opp bygningsmassen.

Fem-seks interesserte

I selve sykehusdelen av bygningsmassen håper de å få leid ut lokalene til bedrifter som trenger minst mulig tilpassing av lokalene.

– Primært ønsker vi å leie ut til helsebedrifter, ellers må vi konvertere lokalene til annen bruk, sier han.

Ulvang kan røpe at de allerede har fem-seks forskjellige aktører som er interessert i å leie deler av det gamle sykehuset. Han forteller viere at de nå skal prøve å nyttiggjøre seg mest mulig av arealet.

– Det er mye potensial som vi må prøve å få ut. Det følger med ganske mange boenheter, og sykehuset vil leie noen av dem tilbake. Det er ikke mye som står ledig, de som bor der fortsetter å leie inntil videre, sier han.

Da annonsen ble lagt ut i vår sto det om sykehuset, som ble bygget i 1955, at enkelte boliger er nedslitte, og foreslås revet. Tre av leilighetene er ubeboelige ifølge selger, Finnmarkssykehuset. Annonsen foreslår også at de delene av sykehuset som ikke skal rives kan brukes som sykehjem, mens resten av eiendommen kan brukes til boligformål.