I en lang diskusjon på Facebook om flytting av statlige arbeidsplasser søndag 10. september, ga Bønå Ap skylda for at Vadsø-kontoret til Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) med fire arbeidsplasser ble flyttet til Stavanger.

– Usann påstand

Tirsdag fikk Finnmarken spørsmål fra en politisk interessert leser som lurte på om ikke dette ble vedtatt i Stortinget mot de rødgrønnes stemmer. Vedkommende viste til det Finnmarken skrev om saken da striden sto på.

Vi sparket ballen videre til avtroppende stortingsrepresentant Helga Pedersen for å få hennes versjon, og hun er klokkeklar på at Bønås påstand er direkte usann. Tvert om var det den blåblå regjeringen ved hjelp av Venstre som gjorde at de fire arbeidsplassene forsvant sørover.

– Ikke regjeringens skyld

I ett av mange innlegg i diskusjonen på Facebook skrev Bønå som følger:

«Det er IKKE regjeringen som har understøttet denne såkalte snikfjerningen av stillinger. Det er flere forskjellige regiondirektører som nå bør stå frem å fortelle hvorfor de har tappet arbeidsplasser fra Vadsø.

Men det kan stemme at antallet som er forsvunnet fra Vadsø er mellom 60-70. Herunder utgjør vel flytting av NRK bortimot 1/3 del.

Alle i øst vet at dette skjedde med svært god hjelp fra AP i forrige periode, altså før Solbergregjeringen entret regjeringskontorene. Det samme gjaldt Direktoratet for økonomiforvaltning og det faktum at de ble flyttet. Her var det vel 4 stillinger som ble flyttet. Dette var også en del av forrige regjerings politikk og skjedde derfor høsten 2013.

Under Solberg-regjeringen er det tillyst 15-20arbeidsplasser på Forsvarets stasjon, 4-5 nyansettelser på Statens Vegvesen, minst 15 på Sykehusinnkjøp og det faktum at det er godt tilrettelagt for at Fylkesmannen i Finnmark kan vokse mye.

Da det er vedtatt av kongen i statsråd at FM i det nye storfylket skal ha sitt kontor i Vadsø, og at det minimum skal være like mange ansatte dær i fremtiden som i dag. Akkurat det borger for en solid vekst over tid.

Det er vel det en kan oppsummere i dag.»

Venstre feiget ut

Så langt Bønå. Det er flere forhold Helga Pedersen reagerer på, men klart mest påstanden om at det var Ap som gjorde at DFØ ble sentralisert.

– Enten er dette en stor bløff fra Bønås side, eller så vet han ikke bedre. Begge deler er ille. Men det er merkelig om han ikke husker. Det var store medieoppmerksomhet rundt saken. Det riktige er at forslaget ble lagt fram for Stortinget av Solberg-regjeringen i begynnelsen av perioden. I finanskomiteen sa hele opposisjonen, inkludert Venstre og KrF, nei. Men da saken ble votert over i plenum, feiget Venstre ut og støttet regjeringen, sier Pedersen.

Beklager upresist ordvalg

Bønå beklager at han var lite nyansert om DFØ-jobbene, men han legger seg absolutt ikke flat.

– Det Pedersen sier, er sikkert riktig. Men det skjedde kort tid etter at Solberg-regjeringen overtok. Alle skjønner at dette var noe som lå og ventet i departementet. Følgelig påstår jeg at det ble initiert av Ap med Sigbjørn Johnsen som finansminister.

– Men den nye regjeringen trengte vel ikke å legge det fram for Stortinget? Og de rødgrønne stemte jo mot.

– Det er riktig, regjeringen støttet forslaget. Men det ble født på de rødgrønnes vakt. Og det rokker ikke ved mitt hovedargument, nemlig at også de rødgrønne la ned statlige arbeidsplasser i distriktene. Det er ingen grunn til forherligelse av Ap i den sammenheng, svarer Bønå og fortsetter:

– Ingen snakker om de arbeidsplassene som tilføres. Hvor mange flyttet de rødgrønne ut av hovedstaden. Det var Bondevik2-regjeringen med Høyre som største parti, som sørget for at Vardø fikk Lønnsgarantien og Voldsofferkontoret. Og flere direktorat ble flyttet. Det er mange eksempler.

Statsråden ansvarlig

Helga Pedersen reagerer også på Bønås påstand om at det ikke er regjeringen som står bak snikfjerningen av arbeidsplasser i Vadsø, for eksempel på skattekontoret, men derimot regiondirektører og andre i byråkratiet.

– Ingen statsråd eller regjering kan dytte ansvaret nedover på byråkratiet. Det bør ordføreren i Vadsø vite. Den bortforklaringen han prøver på for å skyve ansvaret for sentraliseringen over på byråkrater, er mildt sagt spesiell. Statsråden er ansvarlig for de fullmakter som blir gitt. Og Bønå har vel fortalt statsrådene hva som skjer. Den som tier, samtykker, så enkelt er det, sier Pedersen.

Formelt sett er Bønå enig, men han mener at i praksis har mange sjefsbyråkrater store muligheter til å flytte på arbeidsplasser.

– De lar være å ansette når noen slutter i Vadsø. Formelt strammer de inn, men etter hvert blir det nyansettelse i Tromsø eller Alta når det gjelder Skatt Nord. Dette har jeg nå orientert statsråden om ved å sende over hele korrespondansen jeg har hatt med regiondirektøren, sier Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå.