Utestedet skal ha delt ut disse. Nå er de i myndighetens søkelys

Ulovlig, mener kommunen. Hendelsen kan gi utestedet prikk. Daglig leder vil ikke kommentere saken.