Utelukker ikke at skredfaren vil vare lenge. Politiet vil stramme inn overfor dem som trosser sperringene

Nordkapp kommune har hatt beredskapsmøte med NVE, fylkesmann i Finnmark, Statens vegvesen og politiets operasjonssentral i Finnmark. Rådmann Raymond Robertsen og førstebetjent Runar Elde fortelle hvordan det står til med de kommunale tjenestene, tilstand på veien og rasfaren på Magerøya.