Gå til sidens hovedinnhold

Kjære politikere: Stopp velferdsprofitørene

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Offentlige tjenester skal drives for folk, ikke for profitt. Midler overført fra staten til det beste for barn og unge, skal brukes til det Stortinget har bestemt. Men det viser seg dessverre at dette ikke alltid blir slik. Fra flere miljøer har det kommet rapporter om hvordan statlig bevilgede midler til bl.a. barnehager og barnevern ender opp på private bankkonti. Både bladet Utdanning, alliansen For Velferdsstaten, tankesmia Manifest og andre miljøer har gjennom å undersøke i offentlige registre, påvist at skattepenger går til å bygge opp private formuer istedenfor det formålet de er bevilga til. Utdanningsdirektoratet har også hatt flere saker mot private aktører innen utdanningssektoren på bakgrunn av mistanke om at bevilga midler ikke har gått til utdanningsformål.

I flere tilfeller har vi fått dokumentert at det å eie og drive barnehager, og særlig barnehagekjeder, er en sikker kilde til å bygge opp private formuer. Rapporten «Milliarder – ikke mennesker» viser at private interessenter i attføringssektoren har hatt 5–8 ganger så stort utbytte av investeringene sine de siste åra sammenligna med å satse pengene i de mest lønnsomme aksjebedriftene i landet. Velferdssektoren har blitt lukrativ for de som vil spekulere.

Utdanningsforbundet jobber for en godt utbygd velferdssektor som kan være et sikkerhetsnett for oss alle, og vi støtter et godt utbygd apparat for å sikre barn og unge gode oppvekst- og opplæringsvilkår. For å nå slike mål, ser vi at det er nødvendig med et samarbeid mellom offentlige og private tilbydere. I den sammenheng er det mange som snakker varmt om ideelle og frivillige aktører, og Kirkens Bymisjon trekkes fram som et godt eksempel på en ideell organisasjon som gjør et godt sosialt arbeid. Men når velferdsoppgaver legges ut på anbud, kommer ideelle og frivillige til kort, og det er kommersielle giganter som vinner fram.

Anbud fungerer som en prispressingsmekanisme, og i de arbeidsintensive tjenestene innen velferdssektoren, er det personalets lønns- og arbeidsvilkår det er mulig å presse. Personalkostnadene i sektoren er over 80 % av utgiftene, så de som kan spare inn på lønn, pensjon og arbeidsvilkår, er de som vinner anbudene. Det som spares inn her, kan på ulike måter tas ut og brukes til private formål. Det har vi altfor mange eksempler på.

Dette svekker tilbudet som barn og unge er så avhengige av. Og ikke minst svekker det skattemoralen i befolkninga.

Det er derfor nødvendig å ta grep når pengene brukes på andre måter enn det som var intensjonen. I våre øyne er det sterkt kritikkverdig at det ikke finnes reguleringer som sikrer at skattepengene våre går til det formålet de er bevilga for.

Utdanningsforbundet Finnmark utfordrer derfor listetoppene fra de ulike partiene i fylket vårt til å arbeide for å begrense mulighetene til å uthule velferdstjenestene og gjøre seg rik på skattebetalernes bekostning. Vår utfordring er

– Vil du som framtidig stortingsrepresentant fra Finnmark arbeide for et lovverk som begrenser muligheten til å ta ut privat profitt ved å tilby velferdstjenester på vegne av det offentlige?

 

Kommentarer til denne saken