Ser at det lanseres valgflesk ad mass i disse valgtider. Nærhet til utdanning, hva skal de utdannes til, leger sykepleiere, ingeniører o.l.. Som i sin tur må ta seg jobber (helst sørpå), hvor de har alt som en ny utdannet ønsker seg, nemlig jobb. (Det finnes nemlig en x antall jobber til en x antall personer).

Jeg tror det må tenkes mer tilrettelagt utdanning. Hvilke jobber er der, og hvor trengs det spissing og spesialisering. Vi må ut av boksen.

I nord er vintrene lange og kalde, og somrer? Få vil etablere seg der på grunn av avstander og kommunikasjon og smalt miljø.

Vi ser at de som trives i nord, og blir, er gjerne de som er født og oppvokst der, og som er vant til klima og miljø.

Disse bør det satses på før de drar sørover.