Gå til sidens hovedinnhold

Utdanning der du bor!

Finnmarksdebatten

Jeg blir ofte spurt om hvorfor Finnmark mister innbyggere, mens byene vokser. For meg er det selvsagt helt uforståelig når jeg sitter med kaffekoppen i handa og ser utover fjorden og planlegger arbeidsdagen og skituren som starter på trappa. Hvorfor velger ikke flere som meg?

Det er minst to svar på det. Folk er jo som kjent forskjellige, og mange foretrekker rett og slett det urbane livet. Men det er nok også mange, mange flere enn i dag som kunne tenke seg å bo på fantastiske steder som i Tana, men som av en eller grunn støter på hindringer for å kunne gjøre det. Dels handler det om den sittende regjeringens aktive sentraliseringspolitikk. Dels handler det om mer generelle samfunnstrekk som virker sentraliserende.

Vi lever i et samfunn som krever utdanning uansett hva du skal gjøre i livet. Derfor er måten vi organiserer utdanningssystemet på en av de viktigste faktorene for hvor folk skal kunne velge å bo i distriktene. Her i Finnmark blir en stor andel borteboere allerede når de begynner på videregående skole som sekstenåringer.

De som tar høyere utdanning må stort sett ut av fylket, og det er greit nok når man er 20 år og klar for nye eventyr. Men hva med de som ønsker en utdanning etter at man har fått barn? Eller som vil gjøre noe annet etter å ha hatt samme jobben i fjorten år? De må få muligheten til å ta den utdanninga de trenger der de bor. Det handler om å gi folk like muligheter, og at kommunene og næringslivet får tilgang til den kompetansen man trenger.

For Tana Arbeiderparti har desentralisert utdanning vært en viktig sak i våre innspill til nytt partiprogram. Jeg er veldig glad for at vi har blitt hørt! Arbeiderpartiet foreslår en reform for desentralisert utdanning som går ut på at alle skal kunne bli for eksempel lærer eller sykepleier der du bor, og at høyskolene og universitetene tvinges ut i distriktene. Målet er å «fylle kartet» med lokale utdanningssentre for å realisere livslang læring der folk bor. Tana trekkes konkret frem som et mulig utdanningssenter for Øst-Finnmark.

Sentrene skal etableres der universitetene og høyskolene ikke dekker det lokale og regionale behovet for utdanning. Utdanningssentrene skal tilby utdanning utenom etablerte campus, enten det er etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne eller utdanning av flere lærere og sykepleiere. Sentrene skal eies av fylkene med statlig finansiering, ha tett dialog med partene i arbeidslivet lokalt, og kunne operere fritt ved å kjøpe eller selv etablere utdanningstilbud lokalt.

Som et ledd i reformen vil Arbeiderpartiet endre finansieringssystemet slik at det legger bedre til rette for desentraliserte studier og livslang læring. Modellen gjør at universiteter og høyskoler bidrar med sine faglige krefter inn i slik ny struktur – og at de får økonomisk uttelling for det. Gjennomføringen av en stor reform for desentralisert utdanning kan ikke basere seg på at hvert enkelt universitet selv skal beslutte at de vil satse på det.

Arbeiderpartiet vil gi kommunene plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfag som sykepleie og lærer. Det er ikke nok å tilby mer profesjonsutdanning hvis studentene ikke får praksis. Kommunene har egeninteresse i å få hevet kompetansen til egne ansatte og beholde de i kommunen. Det skal vi greie!

Kommentarer til denne saken