Nettavisa iFinnmark publiserte nyttårsaften en artikkel ført i pennen av journalist Solveig Jaktevig Eriksen om blanda reaksjoner på en stripe av humortegneserien Jaska i Ságat.

Først i artikkelen presenteres den aktuelle stripa, så reaksjoner fra sametingspolitikerne Runar Myrnes Balto og Vibeke Larsen. Så heter det: «Når ansvarlig redaktør Geir Wulff blir møtt medkritikken, begynner han første å le, før han avviser at illustrasjonen er ment som krenkende mot samiske personer.»

Her skapes et falsk inntrykk av at jeg her flirer til og besvarer reaksjonene fra Balto og Larsen, noe journalisten meget vel vet er usant. Journalisten intervjua meg to ganger om saka. Først om reaksjon fra en angivelig anonym kilde som mente tegneserien var krenkende mot samiske personer. Dette fikk meg til å trekke på smilebåndet.

Det er direkte latterlig at en samisk humorstripe, produsert av en samisk kunster og publisert i en samisk avis, skal være krenking av samer. Mitt svar til denne anonyme kilden er forøvrig presist gjengitt i avsnittet «Uskyldig harselas». Men det var altså ikke noe svar til Balto eller Larsen, slik artikkelen fremstiller det, men til den anonyme kilden (som til overmål ikke er omtalt i artikkelen).

Etter at jeg mottok sitatsjekk på dette intervjuet, ringte journalisten på nytt og ba om en ny kommentar, denne gang til Baltos utsagn som først da ble presentert for meg. Mitt svar på dette er presist gjengitt i avsnittet «Tenker «koffert»». Larsens utsagn ble ikke gjort kjent for meg.

Enhver kan tenke seg journalistens motiv for å fremstille min reaksjon på en håpløs påstand fra en anonym kilde som reaksjon på for meg ukjente utsagn fra to sametingspolitikere som journalisten skrev inn i saka i ettertid. Det er uredelig journalistikk å tillegge et intervjuobjekt handlinger og meninger det faktisk ikke er gitt uttrykk for.

Ovennevnte innlegg ble sendt til iFinnmark mandag 02.01.2023 før klokka 14, men er i skrivende stund ikke publisert. Imidlertid har både Finnmark Dagblad og Finnmarken i sine papiraviser for 04.01.2023 republisert artikkelen hvor min reaksjon fremstilles uriktig som beskrevet overfor. Dette bare forsterker inntrykket av uredelig journalistikk.