Upresist om ambulanseflyberedskap

Øyvind Juell svarer på Kommuneoverlege Jan Eggesviks innlegg dato 21. desember.

Øyvind Juell svarer på Kommuneoverlege Jan Eggesviks innlegg dato 21. desember. Foto:

Av
DEL

MeningerI en kronikk i avisa iFinnmark 21. desember blir Luftambulansetjenesten HF kritisert for å sende hjem de ekstraordinære ressursene som ble satt inn i ambulanseflytjenesten etter 6. desember. Innlegget virker å bygge på flere misforståelser.

Det videreføres flere ekstratiltak til tross for at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock) har fått alle sine fly tilbake uten restriksjoner.

6. desember oppsto det en plutselig og vesentlig svekkelse av ambulanseflyberedskapen. Da bestemte Babcock seg for å sette 4 av kortbanefly på bakken etter at gjentatte justeringer av propell ikke fikk bort en uønsket dysfunksjon mellom motor og propell. Som en ekstra sikkerhet besluttet også selskapet å innføre begrensninger på de siste 6 kortbaneflyene som ikke hadde hatt dette problemet. De var fortsatt på beredskap men kunne ikke lande i like dårlig vær som vanlig.

For å beholde så mye ambulanseflyberedskap som mulig ble det i dagene som fulgte satt inn opp til 6 ekstra ambulansefly i tjenesten. Men fredag den 20. desember var alle kortbaneflyene som skal være på beredskap ferdig justert og tilbake i normal beredskap. Den ekstraordinære og prekære situasjonen var over. Det var derfor helt naturlig å trappe ned og sende hjem brorparten av de ekstraordinære ressursene. Men ikke alle er sendt hjem.

Ekstra beredskap

Luftambulansetjenesten HF har på kort varsel fått et jetfly fra Airwing som vil være i beredskap 23. desember, samt fra og med 26. desember til og med 5. januar 2020. Flyet har hjemmebase Gardermoen, men kan ta nattstopp ved andre lufthavner ved behov. Jetflyet kan lande på lange rullebaner.

Følgende ekstra beredskap er også avtalt.

Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes med lege og redningsmann står på 24-timers beredskap alle dager, foreløpig til 15. januar 2020. Babcock stiller med et ekstra fly i Alta med 12 timers dagberedskap på hverdager frem til påske. Flyet kan bare lande på lange rullebaner men avlaster kortbaneflyene ved at de får færre langbaneoppdrag å løse. Flyet har eget mannskap og overtar beredskapen for ulike baser ved sykdom og mangel på besetning.

Disse tiltakene kommer i tillegg til den beredskapen som leveres av luftambulansetjenestens ni fly og 13 helikoptre, samt de seks redningshelikoptrene som også er luftambulansetjenestens dårlig vær ressurs.

Parallelt med dette jobber Luftambulansetjenesten HF nå med flere tiltak for å styrke luftambulanseberedskapen i Nord-Norge og for Svalbard gjennom vinteren. Målet er så raskt som mulig å få på plass:

  • Ett jetfly på beredskap i Tromsø.
  • En helikopterressurs med lengre tidshorisont i Kirkenes.

Til pasientenes beste

Det er mange som reagerer på at fly går av beredskap på grunn av hviletidsbestemmelser, og at de gjør det ganske ofte, slik det fremkommer i våre daglige statusrapporter. I all hovedsak forteller disse utmeldingene at en eller flere pasienter dagen før fikk hjelp fordi mannskapet fløy mer enn de 12 timene de hadde vakt. Noen ganger må det flys overtid når pasienter blir forsinket ut fra sykehus og det oppstår ventetid som ikke er planlagt. Andre ganger flys det overtid for å løse akutte oppdrag. Da kan ikke mannskapet vente en time eller to på vaktavløsning, men flyr fordi det er medisinsk nødvendig for pasienten at de kommer raskt.

I henhold til internasjonale luftfartsregler gir en time overtid to timer pålagt hvile dagen etter.

Reglene er satt for å gi mannskapene nok hvile til å kunne utføre jobb og flyging på en sikker måte etter ekstra lange vakter. Verken Luftambulansetjenesten HF eller Babcock kan endre disse reglene. Vi kan heller ikke påvirke når og hvor ofte det oppstår medisinske behov for å fly pasienter på overtid. Skal man ha en ambulanseflytjeneste som fungerer til det beste for pasientene må det av og til flys overtid. Da må man også leve med at flyet dagen etter må gå av beredskap fordi mannskapet blir pålagt hvile.

Med vennlig hilsen administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags