– «Uoppdaget» mulighet kan stanse Nussir og Rásttigáisa

Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Bargiidbellodat, mener Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) burde gått sammen med reinbeitedistriktene om å kollektivt klage staten inn for ILO. Det for å stanse uønskede utbygginger i reinbeiteområder.