Pasient ble fulgt av medisinstudent til akuttmottaket: – Fortalte kun at det var gitt to sprøyter, men visste ikke hva det var

UNN: – Akuttmottaket opplever omtrent daglig hendelser slik som dette.