UNN-leger etter tilsyn om bord på Roald Amundsen: – De er redde for å dø

En av de ansatte om bord på Roald Amundsen forteller at en av de første smittede var så dårlig at det ble vurdert å evakuere vedkommende med helikopter allerede før skipet la til kai i Tromsø.