Gå til sidens hovedinnhold

Ungdomsopprøret trenger ungdomsmakt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mangelen på ungdommer i kommunestyrer og ungdomsrådenes påvirkningskraft i kommunene gjør at ungdommer sjeldent har noe de skulle ha sagt i sitt eget lokalsamfunn. I dag har ikke ungdom tilstrekkelige muligheter for deltakelse i demokratiske kanaler, noe som burde endres. Styringen og kontrollen på tilbud og tjenester som angår ungdom bør ligge i ungdommenes hender.

Tusenvis av ungdommer har streiket for klimaet fordi de ikke har blitt hørt på andre måter. Det er blitt holdt møter om bærekraft og klimaet uten at ungdommene har fått kommet reelt til ordet. Og ungdommen som har ytret seg i den offentlige debatten er blitt sett på som «engasjerte og søte» heller enn viktige meningsbærere.

Fremover bør det etableres ordninger som er med på å sikre at ungdom får større innflytelse i politikken. Skole og klimapolitikken er eksempler på politiske felt om direkte berører ungdommen, men som vi ikke får være med å bestemme utviklingen av.

Det må etableres ordninger som sikrer at ungdom får innflytelse på hva kommunen bruker penger på. Kommunene bør derfor sette av penger i budsjettet en ungdomspott som fordeles ved deltakende budsjettering. Blant annet dagens ungdomshus stenger ofte tidlig på kvelden, og unge som bruker tilbudet tvinges ut på gaten.

Ungdommer under 18 år har ikke stemmerett, og kan dermed ikke være med på å påvirke hvem som skal styre landet vårt. En stor prosentandel av befolkningen er under 30 år, og i dag er de dårlig representert i folkevalgte organer. For å sørge for at unge sine meninger blir tatt på alvor burde vi derfor utvide stemmeretten til å gjelde 16-åringer.

Nå som jeg har blitt valgt til å stå på 3. plass på stortingslisten til Finnmark SV, er dette noe jeg synes er utrolig viktig å kjempe for Fremover mot valget. Ungdommen blir nemlig berørt av all politikk. Og når mange av dagens ungdommer opplever at de står utenfor demokratiet er dette noe som burde bli tatt på alvor, og regjeringen og Stortinget på sørge for at unge blir hørt og inkludert.

Det trengs ungdomsperspektiv i all politikk. Og vi tenger å la unge delta i demokratiet.

Kommentarer til denne saken