Hva skal til for at Nord-Norge skal holde på ungdommen? Etter flere tiår med feilslått nordområdesatsning, har ikke dyre symbolpolitikk hjulpet til for å snu trenden når det kommer til fraflytting, selv når enda ikke tiltakssonen klarer å holde på unge, ja da må man faktisk stoppe opp, å ta noen skritt tilbake.

Det ene partiet etter det andre kommer med store lovnader hvert år at de skal satse i nord, men hva skjer? Tiltakene kommer, men unge flytter. Rett og slett fordi man ikke hører på hva de unge faktisk ønsker. Skal man holde på unge i regionen for fremtiden, samtidig sørge for rekruttering, så må det gjøres kraftige tiltak for at man skal kunne snu trenden. Noen av tiltakene som både unge, familier og næringslivet vil nyte godt av, er å jobbe for bedre direkte flytilbud i nord. Ikke bare mellom plassene i nord, men også direkte sørover. Hvorfor skal man bo i nord, når flyprisene fra Finnmark-Oslo tur/retur koster like mye, eller mer enn hva det koster å fly Oslo-Gran Canaria?

Det andre tiltaket er at det må være lønnsomt og attraktivt å jobbe i nord. Hvorfor skal man bo i nord, når regjeringen øker så mye i skatter og avgifter, så mye at den enda verste vintertiden med 40 minus i Finnmark føles som sydenvarme i forhold! Istedenfor å straffe næringslivet, spesielt oppdrettsnæringen som sørge for arbeidsplasser og inntekter i store deler av nord, så burde man heller gjøre det mer attraktivt å etablere seg i nord. Ikke innskrenke potensialet som Nord-Norge har for næringslivet.

Sannheten er at Nord-Norge trenger ny retning, en retning som ønsker et mer liberalt samfunn, hvor man åpner opp for friområder for scooter. Hvor man tilrettelegger for næringer som ønsker å etablere seg i nord. Samtidig som man sørge for god infrastruktur. Foruten arbeidsplasser, aktiviteter i nord og god infrastruktur, blir det ingen utvikling!

Det ser vi med dagens regjering, når de ønsker å skatte alle rett sørover, for hvem ønsker å satse i nord når det ikke finnes noen fordeler? Vei satsingen er borte, regionen trenger sårt mer asfalt for å kunne ta igjen det tapte med veiene. Men samtidig sørge for en trygg og rassikker vei, er også viktig. Foruten privat næringsliv hadde Nord-Norge vært et stort sosialistisk NAV-kontor!

For Fremskrittspartiet er det svært viktig å satse på og videreutvikle Nord-Norge som region. Både tilrettelegging for arbeidsplasser, slik at det skjer utvikling og ikke avvikling. Jobbe for et mer liberalt skattesystem som gjør det mer lønnsomt å jobbe. For vi vet at du vet best hva du skal bruke dine egne penger på, og ikke staten. For ønsker man en satsning i nord, som innebærer både veier, forsvar, friområder og unge? Så trenger man et sterkt Fremskrittsparti.