– Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen. Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gjennom hele året at motorferdsel i utmark foregår lovlig, både snøscooterkjøring og barmarkskjøring. Under årets jakt har SNO allerede anmeldt flere førere av motoriserte kjøretøy for ulovlig kjøring på barmark.

– De siste årene har våre feltarbeidere i SNO avdekket en omfattende bruk av ATV under jakt og til transport til hytter og jaktbaser under jakta. Mye av dette har vært ulovlig. Derfor vil SNO i høst ha et økt motorferdseltilsyn i forbindelse med jakt over hele landet, sier miljødirektøren.

Enkelte jaktlag har jaktbaser som ligger ute i terrenget. Regelverket er tydelig på at det ikke er lov å benytte seg av kjøretøyet før dyret er skutt, men de enkelte jaktlagene kan søke kommunen om tillatelse til å ta med kjøretøyet ut til jaktbasen.

– Jegere har lov til å benytte seg av ulike kjøretøy for å hente ut felt vilt. Det vil si at når elgen eller hjorten er skutt og er død, så kan jegeren kjøre ut i terrenget med motorkjøretøy for å frakte den tilbake. Det er med andre ord ikke lov å benytte seg av kjøretøyet for å transportere jegere og utstyr, eller under selve jakta, uten tillatelse fra kommunen, sier Hambro.

En stor del av jaktterrengene inneholder verneområder. I verneområdene kan det være andre bestemmelser for motorferdsel. Det kan hende at du må søke særskilt for å få lov til å bruke kjøretøy i verneområder, og det kan også settes krav om beltegående kjøretøy.

Usikker på regelverket? Slik er reglene for motorferdsel i utmark