Det er onsdag kveld, og i Vadsø strømmer det folk gjennom en gammel skoleport i Oscarsgata. De krysser skolegården der asfalten fortsatt har spor av paradishopping og ballspill. Antakelig legger de merke til byggenes slitne fasade, de gule og rosa murveggene som tilsynelatende flasser både maling, sement og mørtel, antakelig er de spente på hva som venter dem når de nå straks skal åpne døra som før ledet inn til gymsal og klasserom. For hvordan blir det egentlig når en gammel skole skal bli til kulturhus?

Veien mot et nytt kulturhus i Vadsø har vært lang og kronglete, og ennå er den ikke ved veis ende. For enkelthets skyld kan vi si at den startet i 2007, da planene om et kvenmuseum ved siden av biblioteket på Ørtangen fortsatt var aktuelle. På vårparten det året ble det gjennomført en arkitektkonkurranse, og i juni ble en vinner utropt. Det var klart at arkitektfirmaet A-Lab i Oslo skulle stå for utformingen av et nytt museumsbygg, såframt finansieringen kom på plass.

Men da forslaget til statsbudsjettet 2008 ble lagt fram, var ikke kvenmuseet nevnt med et ord. Samtidig tok kulturlivet i Vadsø til orde for å kombinere museum og kulturhus.

«Jeg frir til Arbeiderpartiet! Vi har et stort behov for en ordentlig kulturscene her i byen. Og å plassere dette sammen med kvenmuseet tror jeg er kjempelurt. Så det er viktig å få fortgang i saken,» sa daværende Hermetikken-leder Roy-Arne Johannessen, mens han gikk ned på kne foran politikere og museumsrepresentanter.

Fortgang i saken ble det ikke, snarere tvert imot. Finansieringen av et nytt museum på Ørtangen uteble, og prosjektet skrinlagt. Seks år etter Roy-Arne Johannessens bønn til politikerne var en ny kulturscene fortsatt et hett punkt på møteagendaene. Og våren 2013 var det klart for en ny konkurranse. Denne gangen en anbudsrunde som skulle skissere ulike alternativer for et nytt kulturhus og gi en pekepinn på hvor omfattende et slikt prosjekt ville være.

Nå var det i hovedsak to muligheter politikerne diskuterte: Nytt kulturhus på kaitomta der Domstein ligger i dag, eller utnyttelse av Sentrum skole. Tidligere samme år hadde det nemlig blitt bestemt at en ny barneskole skulle bygges, og Melkevarden, Fossen og Sentrum legges ned. «Etter noen år vil det stå tomme lokaler på Sentrum skole. Jeg ser på det som et potensial å utvikle som et kulturkvartal. Det er et sted vi ikke må overse, og vurdere nøyere,» uttalte daværende Arbeiderparti-leder Bernt Aksel Jensen i april 2013.

Siden da har det politiske miljøet i Vadsø bestått av steile kulturfronter. Da vedtaket ble gjort i 2015, hadde Bernt-Aksel Jensen meldt seg ut av Ap, og var for uavhengig å regne da han fremmet forslaget om å fortsette arbeidet med å gjøre Sentrum skole til et nytt kulturhus. Forslaget fikk støtte av Høyre, SV, Venstre, KrF og Frp. Ap, som på det tidspunktet bare hadde fem representanter i kommunestyret, stemte imot. Willy Pedersen forklarte den gangen at partiet mente en trinnvis utvikling av den gamle skolen ville bli for dyrt. I stedet ønsket de å vente til Vadsø kommune hadde grep om økonomien igjen, for så å reise et nytt kulturhus. «Kanskje kan vi snakke om det i slutten av neste periode. Da har den nye barneskolen fått kjørt seg inn, da vet vi hva vi sparer på det, og vi har fått betalt ned gammel gjeld,» sa han i juni 2015.

Drøye tre år seinere er altså første del av Sentrum-renoveringen fullført. Prosjektet har blitt dyrere underveis. Der man på skissenivå mente det ville koste 117 millioner kroner, viste forprosjekteringen at en mer reell pris ville være 140 millioner kroner. I juni 2016 ble kostnadsrammen satt til 150 millioner kroner.

 

Det er forståelig at det er delte meninger om hvor vidt renovering av Sentrum skole er den beste måten å bruke 150 millioner kroner på. Til sammenligning hadde Vardø kommunes nybygde flerbrukshus kostet 152 millioner kroner da det sto ferdig i 2014 med basseng, kombinert kino- og konsertsal, mingleareal og øvingslokaler.

Det er også riktig som Arbeiderpartiet påpekte tilbake i 2015, at Vadsø kommune er i en presset økonomisk situasjon. De foregående budsjettprosessene har vært tøffe, ikke minst fordi et lavere antall bosatte flyktninger betyr mindre overføringer til kommunen. Samtidig har lånegjelda blitt utvidet betydelig etter at prosjekter som ny barneskole og renovering av Sentrum er realisert. Det er ingen tvil om at dette vil gi utfordringer i framtidens Vadsø.

I fjor uttalte sjeføkonom Torbjørn Eika i Kommunenes sentralforbund (KS) at han på generelt grunnlag var litt bekymret for Kommune-Norges gjeldsvekst. Sakens kjerne er at også kommunene vil merke det når Norge justerer bruken av oljepengene, samtidig som kommunale utgifter vil øke. Her er eldreomsorgen et nøkkelord: Vi vet at mengden folk over 80 vil øke. Det viser også historien fra de siste 13 årene. Mens Vadsø i 2005 hadde 186 innbyggere over 80 år, er tallet i år 237 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå tilgjengeliggjort av Kommuneprofilen.

Like fullt er det et faktum at Sentrum skole ble stående delvis tom da elevene flyttet ut. Da måtte man nesten ta et valg: Enten sanere bygget eller bruke det til noe annet. Alternativet ville vært gradvis forfall, slik vi har sett skje med det gamle samfunnshuset. Det ville i hvert fall ikke noen vært tjent med, ei heller de kommende generasjonene som på et tidspunkt ville måtte håndtere det.

Nå er denne diskusjonen langt på vei historie. En milepæl ble nådd onsdag kveld, da vadsøværingene for første gang fikk komme inn i det som er byens nye kultursal. Og det var virkelig en stor opplevelse, å gå gjennom den gamle skoleporten, krysse skolegården og gå inn i gangen som tidligere ledet fram til klasserom og gymsal. Nå ble vi ledet ned en korridor og inn en dør der en scene med et amfi av stoler åpenbarte seg. Da bandet Julietnorth kom på scenen på Varangerfestivalens første dag, fikk vi alle både se og høre at Vadsø har fått et lokale designet for store kulturopplevelser.

LES OGSÅ: Første konsert i ny kultursal: – Rett og slett storslått!

I løpet av det neste året skal kinosalen ferdigstilles, og til slutt vil også fasaden bli pusset opp. Når den dagen kommer, tror jeg vi har fått et bygg vi både vil verdsette og være stolte av. Det har det store kulturmiljøet i Vadsø fortjent.