En sammenslåing det går an å skryte av

God start: Grete Kristoffersen (til venstre) blir direktør for Nav Troms og Finnmark når det sammenslåtte kontoret er en realitiet fra 1. januar 2019. Så langt har hun ledet omorganiseringen med stødig hånd, og får skryt for involveringen av de ansatte. Her sammen med vadsøs Eva-Lill J. Margit, som i dag er assisterende fylkesdirektør i Finnmark.

God start: Grete Kristoffersen (til venstre) blir direktør for Nav Troms og Finnmark når det sammenslåtte kontoret er en realitiet fra 1. januar 2019. Så langt har hun ledet omorganiseringen med stødig hånd, og får skryt for involveringen av de ansatte. Her sammen med vadsøs Eva-Lill J. Margit, som i dag er assisterende fylkesdirektør i Finnmark. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Grete Kristoffersen har så langt ledet omorganiseringen av Nav i Troms og Finnmark på en stødig måte.

DEL

ukesluttNyheten ble mottatt med en dose skepsis da det i september i fjor ble kjent at hovedkontoret i et sammenslått Nav Troms og Finnmark skulle legges til Tromsø. På det tidspunktet visste man lite utover nettopp dét, og ordfører Hans-Jacob Bønå trodde befolkningen led under uvissheten. «Jeg tror befolkningen i Vadsø lider av at vi er småskjelven og usikre fordi vi ikke helt vet hva som faktisk foregår og hva som vil skje i tiden framover,» sa han i intervju med iFinnmark 18. september.

Samtidig understrekte han at selv om ledelse lokalisert i Tromsø ikke er den beste løsningen for Vadsø, så trodde han det ville kunne fungere helt greit.

«Vi må nok vise litt mer tillit til de andre aktørene, for jeg kan ikke tro at den nye strukturen har som motiv å skade Vadsø,» sa Bønå da.

Nå er det endelige organisasjonskartet ferdig tegnet, og det ser ut til at både ordfører Bønå og Vadsøs befolkning kan puste lettet ut.

LES OGSÅ: Sånn kan det gå når sammenslåing ledes av en finnmarking

Ikke minst gjelder det de ansatte ved Nav-kontoret, men de har muligens vært beroliget en stund nå. Helt siden arbeidet med å legge den nye organisasjonskabalen startet 6. mars, har nemlig de ansatte vært inkludert. De har fått ukentlige nyhetsbrev og tilgang til alle dokumenter i saken. Akkurat dette bør alle andre bedrifter og etater i omorganisering, merke seg. Skal man lykkes med et slikt arbeid, er man avhengig av å ha de ansatte med seg, og da er det en ting som er viktigere enn alt annet: Informasjon.

Nav Norge har en komplisert organisasjonsmodell der de totalt 19.000 ansatte er organisert i tre linjer: Ytelseslinjen, som er direkte underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, og består av avdelinger som Nav Forvaltning, Nav Pensjon og Nav Klageinnstans. Økonomilinjen er også direkte underlagt direktoratet, og omfatter blant annet Nav Innkreving, som holder til i Bjørnevatn. Den tredje linjen er Arbeids- og tjenestelinjen, der vi i tillegg til Nav Hjelpemidler og Nav kontaktsenter, finner de til nå 19 fylkesavdelingene. Og det er altså omorganisering av sistnevnte det er snakk om, der de 19 fylkesavdelingene skal bli til 12 regioner.

LES OGSÅ: Fikk 50 søkere på stillingene. Snart er de åtte nye ansatte i de ferske lokalene

På fylkeskontoret i Finnmark er det i dag 20 ansatte, og antallet er omtrent det samme i Troms. Den nye organiseringen lover at ingen av dem skal miste jobben, men de kan få andre oppgaver enn i dag. Nå skal de nemlig fordeles på tre hovedavdelinger, som ledes av en avdelingsdirektør Alle skal ha ansatte fra begge fylkene, og også kommunekontorene, som er organisert under fylkesavdelingene.

Vadsøkontoret skal lede det som omtales som den største avdelingen: «Tjenester og kompetanse». Her inngår blant annet kvalitet- og resultatoppfølging av Nav-kontorene, digitalisering, økonomi og personal. I tillegg får vi avdelingene «Arbeid og helse» og «Organisasjon og samfunn», som skal ledes fra Tromsø.

LES OGSÅ: Nå er det slutt for direktøren i Nav Finnmark

Det er ingen grunn til å tvile på at dette er en fornuftig løsning, og en god fordeling av ansvar og ressurser når to organisasjoner skal bli én. I stedet er det grunn til å skryte av Grete Kristoffersen, regiondirektøren for Nav Troms og Nav Finnmark, og fra 1. januar leder for det sammenslåtte kontoret. Finnmarkingen (ja, hun er opprinnelig fra Gamvik), har ledet prosessen med stødig hånd, og får internt ros for involveringen av de ansatte.

Omorganiseringen av Nav har sin bakgrunn i en stortingsmelding i 2016. Denne tok igjen utgangspunkt i en gjennomgang av arbeids- og velferdsforvaltningen. Det overordnede målet er at flere skal komme i arbeid, og at Nav-kontorene skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

Les alt om meldingen på Stortingets nettsider her.

Og den pågående omorganiseringen omfatter mer enn fylkeskontorene. Nå som den kabalen er lagt, starter arbeidet med å se på de kommunale Nav-kontorene. Tidligere var det en garanti om at kommuner som hadde tre eller færre statlige ansatte innenfor dette feltet, ikke skulle få færre ansatte da Nav ble opprettet i 2006. Men da stortingsmeldingen ble vedtatt i november 2016, ble denne garantien opphevet. I Finnmark berører dette Gamvik, Lebesby, Nesseby, Berlevåg, Måsøy, Loppa, Kvalsund og Hasvik.

LES OGSÅ: Utfordrer kommunene: – Hvor langt er det greit at NAV-brukerne i Finnmark må reise?

«Stortinget ber regjeringen om at eventuelle endringer i bemanningen ved det enkelte Nav-kontor som følge av opphevelse av den statlige bemanningsgarantien må være lokalt forankret og basert på god lokal dialog. Tjenestetilbudet til kommunens innbyggere skal opprettholdes,» het det i vedtaket fra Stortinget.

Grete Kristoffersen forteller at hun har samme utgangspunkt i det arbeidet som skal skje framover.

«Vi er til for innbyggerne som trenger oss. Utgangspunktet er det samme som med fylkeskontorene. Ingen ansatte mister jobben, og ingen skal måtte pendle utover det de eventuelt gjør i dag,» sier hun til iFinnmark.

Hun legger også til at hun tror Nav fortsatt kommer til å ha kontorer i alle kommunene.

Det ordet får vi håpe hun holder. En ting er selvfølgelig at disse arbeidsplassene er viktige i hver eneste en av disse små kommunene. Men vel så viktig er det at Nav oppfattes som tilgjengelig for brukerne. Rett nok er det stadig mer som digitaliseres, og det er fullt mulig å få mye hjelp kun ved å benytte seg av internettløsningen til Nav.

Samtidig vil det alltid være viktig å ha en fysisk person å forholde seg til når man står oppe i en vanskelig situasjon. Og avstandene i Finnmark er godt kjent for oss alle. Det er ikke alltid enkelt å ta seg til nabokommunen, og i hvert fall ikke om man er avhengig av offentlig transport på veien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags