– De må ikke tro at vi er dummere enn at vi skjønner at Finnmark betaler prisen for milliardoverskridelser på Gardermoen

PRIORITERING: På Oslo Lufthavn Gardermoen venter Avinor utolmodig på å kunne åpne en ny og storstilt terminal, til store kostnadsoverskridelser. Samtidig snører det statlige aksjeselskapet pengesekken fullstendig igjen i Finnmark. Får Avinor det som de vil blir Finnmark fratatt viktige utviklingsmuligheter, gjennom å kutte en av landsdelens to lange rullebaner.Illustrasjon: Nordic — Office of Architecture / Team_T AS

PRIORITERING: På Oslo Lufthavn Gardermoen venter Avinor utolmodig på å kunne åpne en ny og storstilt terminal, til store kostnadsoverskridelser. Samtidig snører det statlige aksjeselskapet pengesekken fullstendig igjen i Finnmark. Får Avinor det som de vil blir Finnmark fratatt viktige utviklingsmuligheter, gjennom å kutte en av landsdelens to lange rullebaner.Illustrasjon: Nordic — Office of Architecture / Team_T AS

Artikkelen er over 3 år gammel

– Avinor viser skammelig ønske og vilje til å rasere flytilbudet i Finnmark.

DEL

ARNES UKESLUTTDet kan ikke lenger eksistere noen som helst tvil om at finnmarkinger ikke står høyt i kurs hos det statlige aksjeselskapet Avinor, eller dets generalforsamling, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Nok en gang kommer det til uttrykk. Avinors ønske og vilje til å rasere flytilbudet i Finnmark. Det som nå ser ut til å skje med Lakselv lufthavn Banak er intet annet enn en skandale. Flyplassen er en særdeles viktig infrastruktur for hele fylket. Det siste års hendelser innen frakt og turisme viser at det er et enormt næringspotensial for flyplassen, selv om ikke alle brikkene på cruisesiden har falt på plass. Sist men ikke minst spiller flyplassen en nøkkelrolle for beredskapen. Hvilken flyplass skulle man benytte til store transportfly dersom det oppstår en krise? Det vil ta lang tid å redde verdier eller frakte opp militært personell og utstyr med små flymaskiner.

I Hammerfest har kommunen selv måtte grave frem seks millioner kroner fra lommeboken, for å gjøre det som er Avinors jobb; å komme i gang med å utrede en ny flyplass. Det er intet annet enn en skammelig ansvarsfraskrivelse fra det statlige aksjeselskapet. Ting tyder også på at man er svært interessert i at forarbeidet skal ta lengst mulig tid, slik at man kan skyve investeringen foran seg.

I Alta har kommunen i lengre tid forsøkt å få Avinor til å ta til fornuft når det gjelder bruk av masser fra veiutbygging til å utvide rullebanen på Alta lufthavn. Også her har kommunen selv tatt regningen, men Avinor viker ikke en tomme og det ser ut til at det er kommunekassa som blir sittende igjen med svarteper. Avinor ser nemlig ingen grunn til å utvide rullebanen, til tross for at flere av flytypene som i dag benyttes på lufthavna er pålagt restriksjoner i vekt grunnet rullebanelengden.

Det er viktig å merke seg at det ikke bare er byråkratene i Avinor som sitter med skylden i dette. Avinor er et aksjeselskap heleid av staten, og det er samferdselsministeren som er selskapets generalforsamling og som dermed sitter med det siste ordet. Dermed sitter ansvaret politisk. Men når det er sagt; det finnes vel neppe et byråkratisk organ der det ikke drives et fnugg av politikk.

Avinor, eller dets generalforsamling, må ikke tro at vi finnmarkinger er dummere enn at vi skjønner at det handler om prioritering. Og i dette tilfellet nedprioritering av det nordligste fylket. Det statlige aksjeselskapet er nå i sluttfasen med en gedigen utbygging på Oslo Lufthavn Gardermoen, med påfølgende gedigen kostnadsoverskridelse. I milliardklassen har vi hørt. Flere øvrige storflyplasser står også på listen for store investeringer i årene fremover. Sikkert de også med påfølgende overskridelser.

Det er ikke overraskende at Finnmark nok en gang havner nederst på prioriteringslisten, det begynner vi å bli ganske vante med.

Arne Reginiussen

Det er ikke overraskende at Finnmark nok en gang havner nederst på prioriteringslisten, det begynner vi å bli ganske vante med. Men det er like fullt fortsatt kvalmende. Er det ikke et tårn som skal automatiseres, ansatte som skal sparkes, så skal rullebaner kappes. Å gi et fylke i utvikling mulighet til videre utvikling er ikke på agendaen, verken hos aksjeselskapet eller dets generalforsamling. Ei heller samfunnsansvar.

Avinors planer om å redusere fylkets lengste rullebane har fått bred omtale de siste ukene. Ikke bare har temaet skapt frustrasjon og sinne både hos befolkningen, i næringslivet og i ulike organisasjoner. Temaet har også samlet politikerne, uavhengig av politisk farge og geografi. Dette viser hvor alvorlig frykten er for å bli fratatt en viktig faktor for utviklingen av fylket og en nødvendig beredskapsressurs.

Fylkesutvalget vedtok denne uken enstemmig et klokkeklart krav om at Avinor skal holde fingrene unna rullebanen på Lakselv lufthavn Banak. Årsmøtene i både Høyre og Fremskrittspartiet har også gjort sine støttende vedtak til Banak. Nå gjenstår det å se om fylkets stortingsrepresentanter i posisjon husker hvor de kommer fra, og om de har noe gehør i regjeringen og da spesielt hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Om ikke er det sikkert en og annen velger som benytter anledningen til å minne representantene om det ved neste stortingsvalg.

Nå gjenstår det å se om fylkets stortingsrepresentanter i posisjon husker hvor de kommer fra, og om de har noe gehør i regjeringen og da spesielt hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Om ikke er det sikkert en og annen velger som benytter anledningen til å minne representantene om det ved neste stortingsvalg.

Arne Reginiussen

Artikkeltags