En lykkelig slutt - inntil videre

GODE NYHETER: Det kom to gode nyheter rundt Lakselv lufthavn Banak denne uken. Slaget er dermed vunnet, men ikke krigen. Det er nemlig fortsatt flere usikkerhetsmomenter rundt både rullebanelengden og flyfrakten av kongekrabber.

GODE NYHETER: Det kom to gode nyheter rundt Lakselv lufthavn Banak denne uken. Slaget er dermed vunnet, men ikke krigen. Det er nemlig fortsatt flere usikkerhetsmomenter rundt både rullebanelengden og flyfrakten av kongekrabber. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Ukeslutt av Stian Eliassen.

DEL

Det var flere som måtte klype seg i armen da det ble kjent at det statlige aksjeselskapet Avinor gikk inn for å rasere en eksisterende infrastruktur i Finnmark, rullebanen ved Lakselv lufthavn Banak. Rullebanen har, med sine 2.788 meter, vært en viktig brikke for både turisme, frakt og forsvarsaktivitet.

Sjokket hadde knapt lagt seg, da flere finnmarkinger på ny måtte klype seg i armen. I mars ble det nemlig kjent at Luftfartstilsynet satte foten ned for det russiske flyselskapet Aviastar TU. Selskapet var innleid av Honningsvåg-bedriften Cape Fish, for å fly levende kongekrabber direkte fra Lakselv til Seoul i Sør-Korea. En frisk satsing, som har vist at det er mulig å få høyere avkastning av råvarene som tas på land i Finnmark.

Budskapene fra Avinor og Luftfartstilsynene sendte sinnene til kokepunktet i Finnmark. Svært mange engasjerte seg, og det er sendt flere klokkeklare beskjeder til både byråkrater og politikere. Beskjedene har tydeligvis nådd frem. I alle fall til politikerne.

Det var nesten så man på nytt måtte klype seg i armen, da iFinnmark torsdag kunne melde at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tatt seg en prat med det statlige aksjeselskapet som forvalter landets flyplasser. Solvik-Olsen har nemlig tidligere uttalt at dette er Avinors domene og deres avgjørelse. Mange tolket dette som at alt håp var ute, men noen har tydeligvis tatt en alvorsprat med statsråden - og fått gehør. Nå viser det seg nemlig at Avinor ikke vil kutte rullebanelengden. Den skal riktignok ikke brøytes i sin fulle lengde på vinterstid, såfremt det ikke er behov for det. Dermed opprettholdes kapasiteten ved denne viktige ressursen for fylket.

Torsdag ble det også kjent at Luftfartstilsynet har fått beskjed om å inntil videre tillate det russiske flyselskapets flyginger direkte mellom Finnmark og Sør-Korea. Nyheten ble overbrakt av Ketil Solvik-Olsens statssekretær, Tom Cato Karlsen, som for anledningen tok turen til fylket. Det er tydelig at også Luftfartstilsynet har fått en klar melding fra departementet.

Det har nok vært jobbet litt på bakgrommet rundt disse to beslutningene, og det er på sin plass å rose den ferske statssekretæren Ronny Berg fra Alta. Altapolitikerne har fått mye kjeft fra resten av fylket, men jobben Berg har gjort her, står til 20 i stil. Med fiskeriminister Per Sandberg på laget har fiskerifeltet kjørt et løp opp mot samferdsel, som er bakteppet for at man nå har fått en løsning for flyfrakten. Det er tydelig at Frps folk fra Alta har hatt en finger med i spillet også i forhold til rullebanen. De kom tidlig på banen og har holdt trykket. Uten engasjementet og innsatsen kunne det raskt ha gått den veien byråkratene så for seg.

Begge disse budskapene er svært gledelige nyheter for Finnmark. Lakselv lufthavn Banak er en viktig brikke for turisme, frakt og forsvarsaktiviteter. De direkte flygingene til Sør-Korea med levende kongekrabbe gir arbeidsplasser og høyere avkastning, samtidig som flygingene kan være starten på noe enda større. Men nyhetene burde være unødvendige. Forslaget om rullebanekutt og avslaget på direkteflygingene burde aldri sett dagens lys.

Slaget er vunnet, men ikke krigen. Det er nemlig ikke klart hvem som skal ta regninga når resten av rullebanen må brøytes frem når større fly skal inn for landing. Samtidig er det åpenbart at bemanningen også skal reduseres. Hvordan dette slår ut for aktiviteten, beredskapen og klassifiseringen for flyplassen er foreløpig ikke kjent.

Løsningen for det russiske flyselskapet er heller ikke klar, da det er en foreløpig åpning for flyginger, frem til norske luftfartsmyndigheter har satt seg rundt forhandlingsbordet sammen med russiske myndigheter. Utfallet får vi sannsynligvis til sommeren.

Både Banak og andre installasjoner i Finnmark vil komme under press igjen. Det er derfor svært viktig at engasjementet fortsetter med uforminsket styrke, frem til rullebanelengde og tillatelse til fraktflyging er sikret. Selv da skal vi vokte oss for å hvile på laurbærene. Når slike forslag først har sett dagens lys, har de en irriterende evne til å dukke opp igjen og igjen.

I mellomtiden får vi bare prøve å unngå å irritere oss over at vi alltid må kjempe for det vi allerede har, og bruke tiden og mulighetene klokt. Et samlet Finnmark har engasjert seg for landets 5. lengste rullebane, nå gjelder det bare å kraftsamle en innsats for å øke bruken og høste fruktene av denne viktige kapasiteten.

Ketil Solvik-Olsen har vist at han kan gripe inn. Når han først er i gang, hva med snuhavna, riksvei 94 og rullebaneforlengelsene i Alta og Kirkenes? Et samlet Finnmark står betydelig sterkere enn mange små nessekonger, som kun oppfattes som støy i maktens korridorer. Prosjektene står i kø, og Finnmark må jobbe samlet for å få til endringer. Banak-saken er et godt eksempel på at det er den taktikken som fungerer best.

Artikkeltags