Aldri før har UiT Norges arktiske universitet vært så populær blant studiesøkere som i år. 8.820 søkere har et studium ved UiT som sitt førstevalg i Samordna opptak. Dette er en økning på 14,34 prosent fra i fjor. Samlet for alle utdanningsinstitusjoner i Norge er økningen i søkertall til høyere utdanning 4,73 prosent.

– Dette er fantastiske nyheter for UiT, vi øker mest av universitetene i Norge. Vi har gode søkertall til jus og medisin og rekordsøkning til lærer- og sykepleierutdanningene våre, sier UiT-rektor Anne Husebekk i en pressemelding.

– I år feirer UiT 50 år og det er ekstra hyggelig at vi i jubileumsåret befester vår posisjon som en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner, sier rektor Anne Husebekk.

Teknologifagene, spesielt datateknikk, satellitteknologi og romfysikk, er også populære og etterspurte studier i år. Luftfartsfag er nok en gang det studiet som blir vanskeligst å komme inn på. Et annet studium er bachelor i paramedisin, som UiT lyste ut for første gang i år.

– Det har vært en enorm interesse for paramedisinstudiet og det blir konkurranse om å komme inn. Hele 291 søkere til 20 studieplasser. Dette er et studium som vil bidra til å styrke fagfeltet akuttmedisin, sier Husebekk.

Ny rekord

Lærerutdanningene ved UiT, spesielt barnehagelærer og grunnskolelærer for 1.–7. trinn har økning. I fjor var det økt interesse for lærerutdanningene og denne positive trenden fortsetter.

– At 505 har søkt et av våre lærerstudier, er ny rekord. Spesielt gledelig er det at hele 217 ønsker å utdanne seg til barnehagelærer. Dette er svært gode nyheter da vi vet det er og vil være et stort behov for lærere, sier Husebekk.

Rektor fremhever også at de tradisjonsrike universitetsstudiene slik som arkeologi, filosofi, historie og statsvitenskap får flere søkere.

Flere fra sør. Søkertallene fra Samordna Opptak viser at UiT rekrutterer flere søkere fra Sør-Norge enn tidligere. UiT befester sin posisjon som det foretrukne universitetet for unge i Nord-Norge, men den sterkeste veksten kommer fra sør.

Flere tall

I Finnmark er det for det neste studieåret planlagt 888 studieplasser. Totalt var det 5.299 søkere til Finnmark, og 1.614 av dem hadde Finnmark som førstevalg.

Her er noen utvalgte studier i Finnmark med henholdsvis antall studieplasser, totale søknader og søkere med dette studiet som førstevalg:

 • Barnevern, Alta:  30  541  59
 • Sosialt arbeid, Alta:  30  519  70
 • Sykepleie, Hammerfest:  70  1.097  131
 • Idrett, Alta, bachelor:  24  81  9
 • Idrett, Alta, årsstudium:  24  81  20
 • Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert:  30  179  61
 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta:  25  211  50
 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta:  25  151  42
 • Datateknikk, Alta/Narvik:  40  115  18
 • Maskin, Alta/Narvik:  45  47  3
 • Prosessteknologi, Alta/Narvik:  20  28  2
 • Satelitteknologi, Alta/Narvik:  21  111  18
 • Økonomi og administrasjon, Alta:  50  203  53

De mest populære studiene ved UiT:

 • Sykepleierutdanning: 876 søkere
 • Ledelse, årsstudium: 673 søkere
 • Rettsvitenskap, master: 547 søkere
 • Medisin: 528 søkere
 • Psykologi, årsstudium: 347 søkere
 • Bedriftsøkonomi: 333 søkere
 • Grunnskolelærer: 324 søkere

Studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass:

 • Luftfartsfag: 16,7
 • Paramedisin 14,6
 • Sosialt arbeid, Tromsø: 6,7
 • Akvamedisin: 5,4
 • Barnevern, Tromsø: 5,0
 • Bygg, Narvik: 5,0