(Nordlys)

Det skjedde i forbindelse med betaling av en faktura på 1,2 millioner euro, skriver UiT i en pressemelding.

UiT mottok i oktober en faktura på 1,2 millioner euro som delbetaling av en røntgen-maskin. Få dager senere mottok universitetet en ny melding med oppdatert betalingsinformasjon.

Betalingen ble endret og utført.

En uke senere ble UiT oppmerksom på at leverandøren ikke hadde mottatt betalingen. Saken ble meldt til politiet og universitetets bankforbindelse samme dag.

Politiet skriver i en pressemelding at de har etterforsket saken, men ikke klart å identifisere de som sto bak.

– Hendelser som dette utfordrer eksisterende systemer og rutiner, og vi ser at det er nødvendig å ha økt overvåkenhet ved større transaksjoner, spesielt ved kjøp fra utlandet, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland i en pressemelding.

Saken oppdateres.