Det er god grunn til å være bekymret for konsekvensene av Nordlandssykehusets manglende kontroll på kostnader knyttet til utbyggingsprosjektet i Bodø. Det kan virke som det hersker totalt kaos i ledelsen, når kostnadene har overskridelser på hele 330 millioner kroner for siste byggetrinn.

Dette er den største enkeltoverskridelsen i Helse Nords historie. Det er varslet at kostnadssprekken kan bli større. I verste fall vil dette ramme pasienttilbud og investeringer i resten av Nord-Norge. Med andre ord; allerede en skandale.

LES SAKEN: AP lover sykehus i Alta innen 2023

Om den blir enda større vil tiden vise.

For folk i Finnmark er det i alle fall uaktuelt at nordlandssykehusets manglende kontroll skal få konsekvenser for planlagte investeringer her. Helse Nord har gitt Nordlandssykehuset beskjed om at de selv må rydde opp i rotet. Det er ikke mer penger å hente fra Staten. Rammene er lagt. Men når sykehuset kommer i en situasjon der de selv ikke evner å håndtere dette uten at det går utover pasientene, må Helse Nord – som øverste ansvarlige for at sparetiltak ikke skal gå utover liv og helse – gripe inn.

LES SAKEN: Her kan du følge iFinnmarks dekning om nye Hammerfest sykehus

Dette kan dermed føre til at planlagte investeringer i andre deler av regionen, må lide under nedskaleringer eller utsettelser. Det er heller ikke sikkert at behovet for nytt medisinsk utstyr blir fullt ut dekket, om Helse Nord må hente inn penger for å dekke kostnadsoverskridelsene.

Avtroppende direktør i Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, har beskrevet investeringene i helsebygg i Finnmark som tidenes helseløft.

Med historikken rundt byggingen av Kirkenes Sykehus friskt i minne, har Finnmarkssykehuset mer enn nok med å holde kontroll i egne, stramme budsjetter.

LES SAKEN: Finnmarkssykehuset betalte to fakturaer på til sammen 61,4 millioner kroner, ved en feiltakelse

LES OGSÅ: Nye Kirkenes Sykehus er en gedigen byggeskandale

Flere saker om Kirkenes sykehus finner du her

Det er derfor fullstendig uakseptabelt om gigantregningen fra nordlandssykehuset lempes over til Finnmark.

Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helse Nord må ta ansvar for sine egne feil, ta lærdom av det og ta konsekvensene. Men ikke tro at Finnmarks befolkning finner seg i å bli stående igjen med regningen!