Gå til sidens hovedinnhold

Tydelighet og tillit i korona-tider

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Smittesituasjonen blir stadig mer alvorlig, og smittevernråd og – tiltak endres noenlunde i takt med utviklingen. Et urovekkende høyt antall skoler er stengte på grunn av smitte, og mange elever og lærere er i karantene. Lærere og elever over hele fylket er bekymret over situasjonen.

Vi blir alle sterkt oppfordret til å begrense antall nærkontakter og holde oss mest mulig for oss selv. I denne situasjonen møter lærere i grunnskolen og den videregående opplæringa et relativt høyt antall elever hver dag. Elevene klarer ikke å holde avstand til hverandre og overholde smittevernhensyn.

På skolene er det også vanlig med fellesmøter der alle de ansatte samles i et rom flere ganger i uka. Hver dag sitter lærerne ofte trangt på arbeidsrom og pauserom. Det er derfor forstemmende å oppleve at noen skolemyndigheter vegrer seg for å innføre enkle grep som for eksempel hjemmekontor for lærere utenom undervisningstiden. Det kan synes som om henstillinger til forsvarlig smittevern i samfunnet, ikke gjelder i skolene våre.

Best mulig praktisering av smittevernet får vi om ansvarlige myndigheter på alle nivå finner gode løsninger. Behovet synes åpenbart etter helgens situasjon knyttet til den videregående opplæringa i fylket. Vi har imidlertid forståelse for at det i dagens uoversiktlige situasjon er mulig å trå feil. Avgjørelsen fredag om heldigital undervisning i videregående skole var basert på gode intensjoner om å begrense smittespredningen.

Her bør alle være enige om at kommunikasjon mellom skolemyndigheter lokalt og regionalt, lokal smittevernmyndighet og fylkesmannen kan og må bli bedre. Vi etterlyser også bedre samsvar mellom råd og regler om smittevern i skolen, og i samfunnet for øvrig.

Dette må kommuniseres tydelig og forståelig, hvis ikke frykter vi at den tilliten som kampen mot viruset trenger på sikt forvitrer. Da kan dette bli verre enn vi aner.

Kommentarer til denne saken