Gå til sidens hovedinnhold

«Tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark må reverseres»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet har som en av sine strategier i partiets arbeid i Sametinget å bidra til en positiv regional utvikling i de samiske områdene. Skal samisk språk, samisk kultur og samiske tradisjoner og verdier oppleve en positiv utvikling, må det enkelte lokalsamfunn og de ulike kommunene i de samiske områdene lykkes med å skape utvikling og framgang for sin befolkning.

Bargiidbellodat bygger sin politikk på at positiv utvikling bare kan skapes gjennom sterk lokal medvirkning og på den kompetanse og de fortrinn som de ulike samfunnene har. Den må også bygge på samarbeid og gjensidig tillit og respekt mellom alle som bor i det enkelte lokalsamfunn. Også i de samiske områder er det viktig at man legger vekt på mangfold og fornying.

Bargiidbellodat har i sitt arbeid i Sametinget lagt vekt på at Sametinget må utvikle et tett og konstruktivt samarbeid med kommunene og fylkeskommunene i samiske områdene. Bargiidbellodat konstaterer at mye av den framgangen som den samiske befolkningen har opplevd i de siste tiårene er oppnådd gjennom dialog, samarbeid og avtaler med kommuner og fylkeskommuner.

I Finnmark har Finnmark fylkeskommune bl.a. gjennom arbeidet med fylkesplaner og ulike utviklingsplaner og spilt en svært viktig rolle for regional utvikling. Både gjennom fylkesplanleggingen og egne utviklingsplaner har fylkeskommunen utviklet en politikk som også har vært viktig for den samiske befolkning, samisk kultur og språk. Også gjennom avtaler med Troms fylkeskommune og kommuner i Troms har man oppnådd positive resultater for den samiske befolkningen.

Bargiidbellodat har vært motstander av at Troms og Finnmark for to år siden ble slått sammen til et storfylke. Den samiske befolkningen og de samiske samfunnene i Finnmark og Troms vil tape dette. Høyrepartiene som bestemte sammenslåingen har åpenbart ikke tatt hensyn til den rolle fylkeskommunene har for regional utvikling i regioner med ulik egenart og ulike forutsetninger. Kommuner med samisk befolkning i Indre Finnmark, ved fjordene i Finnmark og på kysten av Finnmark vil åpenbart tape mest på sammenslåingen.

Finnmark og Troms er svært ulike ut fra flere forhold. Ikke minst har også etableringen av Finnmarkseiendommen medført at Finnmark og Troms er ulike. De to regionene har ulik historisk bakgrunn, ulik sammensetning, ulik politisk styring og ulike tradisjoner.

Partiene som foreslo og vedtok sammenslåingen har åpenbart sett bort både tradisjoner, kultur og historie.

Tommy Berg, som har vært sentral politiker fra SV og Finnmark i det nye storfylket, uttalte til Altaposten 23.8.21: «Store regioner, lange fysiske avstander, vil gjøre at makt fjernes fra folk. Finnmark er i seg selv så fysisk stort at det er helt på grensen som en fylkeskommune. Derfor blir et sammenslått Troms og Finnmark å sette lokaldemokratiet i fare».

Som presidentkandidat ved det kommende sametingsvalget er jeg takknemlig for at flertallet i Troms og Finnmark fylkesting har vedtatt å søke det nye Stortinget om at tvangssammenslåingen må reverseres. Jeg er også glad over at Finnmark Arbeiderparti har vedtatt det samme.

Alta har en svært viktig rolle å spille for i videre utvikling av Finnmark, av den samiske kulturen og for kulturelt mangfold. Alta har hatt en positiv befolkningsutvikling gjennom flere tiår fordi det har viktige regionfunksjoner i Finnmark. Alta har alt å vinne på en reversering av tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark.

Jeg håper vi ser et styrket Finnmark som etter valget tar tilbake folkemakten, sitt eget folketing og fortsetter arbeidet for samisk kultur, språk og identitet. En slik retning vil skapes vet at folket i dette valget brukere stemmene til partier som går inn for en reversering.

Bargiidbellodat garanterer arbeidet for et Finnmark med sitt eget folketing.

Kommentarer til denne saken