Turister nektet å gjøre opp for seg. Da tok skipperen en U-sving: - Må statuere et eksempel