Gå til sidens hovedinnhold

Trump er slettet fra Twitter, og venstresiden jubler

Ja, det er vel enklere å takle å ikke se meninger man ikke liker, enn å møte meninger med diskusjon?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Problemet er at man burde stoppe opp nå, og spørre seg hvor samfunns åpenhet og meningsutveksling er på vei, når «farlige» meninger skal sensureres. Hvor er man på vei når sosiale media eid av big Corp styrer informasjonsflyten i samfunnet?

Tradisjonelle media er ikke lengre hovedkilde for nyheter, debatter og informasjonsflyt. Det er sosiale media.

Når folk ikke lengre bruker tradisjonelle media som styres av redaksjonsplakater, regler og lovverk, men henter info fra medier som styres av holdninger og moralsk kompass, med vaktbikkjer i form av verdihylekor, så bør man kanskje være redd for hvor åpenheten er på vei. Folk som føler det er konspirasjoner får bekreftet at sensuren er reell, og følgen er at sannheter blir skjult.

Samtidig vet man at sannheter faktisk blir sensurert fordi «de kan støte», og igjen får man gjødsel i grobunnen om at det pågår en agenda.

Når dagens sosiale media ér kilden til mye informasjon, men informasjon og tillatt meningsinnhold skal styres av aksjeeiere og aktivister, bør man vurdere om ikke sosiale media burde vært under samme regime som aviser, tv osv. Det er en farlig vei å drive digital bokbrenning og ha digitale mediers heksebrenning. Skal man ha et samfunn hvor sosiale medier er blitt samfunnets inkvisisjon, en internettversjon av kirkens moralske og verdimessige sannhetsdomstol?

Er det Paula på support til Facebook som skal avgjøre om en ytring er ok, selv om den ikke er ulovlig ihht loven? Eller skal John på Twitter bestemme at når en person fremmer meninger som tilhører ytre høyre, så skal han ikke få delta i noen meningsdebatter?

Venstresiden, som utrolig nok skal være største motstander av store globale selskap, er altså de som støtter de samme selskap i utestengelse av meninger de ikke liker.

Samtidig er det forunderlig å se at «alle», især media, definere ytringer på sosiale medier selv i lukkede grupper som «offentlig», men i neste øyeblikk støtte de samme mediers handlinget grunnet «privat firma», «deres policy» og «selvjustis». I ene øyeblikket er altså sosiale media fullt offentlig, i neste er de lukkede sfærer.

Om 5–10 år har man diskusjoner om at «Donald Trump skrev...", men ingen mulighet til å ettergå påstanden. Samtidig sitter diverse andre verdensledere og kan spy ut omtrent trusler om tredje verdenskrig, religiøse ledere kan fritt spy ut hat og ytringer som til og med bryter med menneskerettighetene, og folk kan spy sitt hat, påstander og meninger om andre mennesker hekt fritt uten at motparten får noen sjans til å besvare.

Spør deg selv hvem som da får bekreftet at konspirasjonsteorier ikke er svada.

Mediehusene burde i stedet se hvilken faktisk trussel dette er for ikke bare sannhetssøken, men også utviklingen av meningsmangfoldet og offentlig debatt.

En dag blir også aviser sensurert på Facebook fordi de legger ut «feil» artikkel.

Kommentarer til denne saken