Trues med gebyr for ulovlig bruk av lokale: – Vi synes det er unødvendig av kommunen å ta det på denne måten

Virksomheten som drives er nemlig ikke i tråd med planbestemmelsene for bygget, mener kommunen.